Thursday, 22/8/2019 | 1:15 UTC+7
i-News

ชาวจะนะ ยังต้องกินนอนอยู่บนถนน ความช่วยเหลือเข้าไม่ถึง

วันนี้ (26 ธ.ค. 57) สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สงขลา ซึ่ง ได้มีการประกาศให้พื้นที่ 14 อำเภอ เป็นเขตภัยพิบัติจากทั้งหมด 16 อำเภอ แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมขณะนี้จะเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีบางหมู่บ้าน ซึ่งยังมีน้ำท่วมสูง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่น ในพื้นที่ หมู่ 9 และ หมู่ 10 ต.บ้านนา อ.จะนะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักที่สุดใน อ.จะนะ โดยระดับน้ำยังท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนถนน เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วม และบางหลังต้องใช้วิธีพาดบันไดขึ้นลงทางหน้าต่าง และต้องใช้เรือในการเข้าออกบ้านพัก
นายอภัย ดิษสระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านบ่อต้นแซะ เปิดเผยว่า ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วมมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว แต่การช่วยเหลือยังเข้ามาไม่ถึง และขาดแคลนน้ำดื่ม โดยชาวบ้าน 400 ครัวเรือน กว่า 1,000 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และระดับน้ำลดลงช้ามาก เพราะมีน้ำทะเลหนุน ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า 1 สัปดาห์ สถานการณ์จึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ความคิดเห็น

comments

About