สธ.ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี และ จชต. VDO

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข พร้อมช่วยเหลือให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
วันนี้ (28 ธ.ค.2557) นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายแพทย์อนุชิต วังทอง ผอ.โรงพยาบาลหนองจิก นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอหนองจิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ
จากนั้นตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี และได้ลงเรือท้องแบนตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนตะลุโบะ พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและเดินทางต่อไปยังจังหวัดนราธิวาสต่อไป
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใย โดยให้ตนเองเป็นผู้แทนเพื่อตรวจเยี่ยม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีมีสถานที่เสี่ยงน้ำท่วม 2 แห่ง คือ รพ.หนองจิก และ รพ.สต.ปะกาฮารัง และมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมทั้งการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สถานบริการต่างๆ ว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร จะได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาก่อน มีการวางแผนดูแลจากสาธารณสุขและเตรียมการอยู่แล้ว ไม่ว่าภาวะน้ำท่วม หรือการเข้าถึงบริการของประชาชนที่ยากลำบาก เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะช่วงหลังจากน้ำลดจะต้องเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องบ่อน้ำ สุขาภิบาล เรื่องของสุขภาพระหว่างน้ำท่วม มีสัตว์กัด รวมถึงโรคระบาดที่จะตามมาหลังน้ำลด

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น