Headlines

ปัตตานีประสบภัย 11 อำเภอ คนเดือดร้อนกว่าแสน

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคล่นถล่ม จังหวัดปัตตานี สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย (28 ธ.ค.2557) หลังจากเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ได้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2557 ขณะนี้ ระดับน้ำไม่ได้เพิ่มสูงกว่าระดับน้ำปัจจุบัน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านมา มีฝนตกเพียงเล็กน้อย ประกอบกับช่วงน้ำทะเลลดลง จังหวัดได้ระดมเร่งสูบน้ำระบายส่งทะเลจำนวนมาก รวมพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (สะสม) ยังคงมี 11 อำเภอ 89 ตำบล 408 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 30,960 ครัวเรือน 106,501 คน เสียชีวิต 3 ราย บ้านเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เรือประมง 5 ลำ เบื้องต้นถนนเสียหาย 17 สาย พื้นที่เกษตร 6,000 ไร่ โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 183 แห่ง วัด 5 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสำรวจ
สำหรับการช่วยเหลือจังหวัดปัตตานี สนธิกำลังทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร เอกชน มูลนิธิฯ ให้การช่วยเหลือได้ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร จากทุกภาคส่วนในพื้นที่เตรียมความพร้อม หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนที่อยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำปัตตานี 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.หนองจิก อ.ยะรัง และ อ.แม่ลาน ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ มอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ยะรัง หนองจิก แม่ลาน และ อ.เมืองปัตตานี จำนวน 26,000 ขวด แจกจ่ายอาหารกล่องให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ยะรัง หนองจิก แม่ลาน และ อ.เมือง จำนวน 4,000 กล่อง สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ให้ อ.เมือง 1 ลำ รวม (สะสม) มอบถุงยังชีพ 47,700 ชุด น้ำดื่ม 60,000 ขวด เรือ 49 ลำ อาหารกล่อง 5,000 กล่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจกจ่ายถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 23,000 ชุด แพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ 77 ครั้ง ยาและเวชภัณฑ์ 13,690 กล่อง รองเท้าบู๊ท 300 คู่ มีพื้นที่วิกฤต ต.ปะกาฮารัง ม.2, 8 มีการอพยพ 300 ครัวเรือน 1,000 คน โดยนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดตั้งครัวเพื่อทำอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย
การคาดการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ ปัจจุบันมีฝนตกลดลงเฉลี่ยทั้งจังหวัด อยู่ในช่วง 1-3 มิลลิเมตร (ลดลง) แต่ปริมาณมวลน้ำยังคงท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ลดระดับเล็กน้อย ซึ่งสาเหตุจากมวลน้ำที่ไหลมาจาก จ.ยะลาและนราธิวาส ผ่านแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรียังคงมีปริมาณมาก ระดับน้ำยังล้นตลิ่ง ประกอบกับเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ได้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อน จึงส่งผลให้จังหวัดปัตตานี คงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของแม่น้ำปัตตานี อีกระยะเวลาหนึ่ง คาดว่าประมาณ 4-5 วัน

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น