ครม.เห็นชอบร่างกฏหมายเศรษฐกิจดิจิตอล 9 ฉบับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฏหมายเศรษฐกิจดิจิตอล 9 ฉบับ ซึ่งจะมีจัดตั้งองค์กรและปรับรูปแบบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ซึ่งร่างกฏหมายเหล่านี้จะจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดยการปรับรูปแบบกระทรวงต้องเห็นผลภายใน 1 ปีเพื่อมาดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 4G และจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้เข้าฟื้นฟูและยกระดับรัฐวิสาหกิจทั้งทีโอที และแคทเทเลคอม และปรับรูปแบบการทำงานของกสทช. เพิ่มการนำรายได้เข้ารัฐ
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสหภาพยุโรป หรือ อียู ได้ยกเลิกการให้สิทธิทางศุลกากรตามโครงการสิทธิพิเศษศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือจีเอสพีแก่ประเทศไทยกว่า 700 รายการว่า ไม่อยากให้ตื่นตระหนกกับเรื่องนี้ เพราะหลายประเทศถูกตัดสิทธิเช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้มีการแบ่งประเทศที่มีรายได้น้อย รายได้ปานกลางและรายได้สูง โดยไทยถือว่าเป็นประเทศจากประเทศที่มีรายได้น้อยเป็นประเทศที่มีรายได้มากขึ้นจากการได้สิทธิจีเอสพีมาต่อเนื่องตลอด 3 ปีจึงถูกตัดสิทธิทางภาษี ทำให้ต้องเสียภาษีมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลต้องสร้างความเข้มแข็งทางภาคเศรษฐกิจ ด้านการผลิต การตลาด สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนเรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ นั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการ ส่วนตัวมองว่าต้องมองที่เจตนาและโครงการดังกล่าวใช้เงิน 7 ล้านบาทถือว่าเป็นจำนวนเงินไม่มากและไม่มีใครกล้าทุจริต

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น