ไฟเขียวแผนพัฒนาการกีฬา 3 จ.ภาคใต้ เล็งจัดแข่งกีฬาปิดเทอมฤดูร้อนนี้

บอร์ดขับเคลื่อนการศึกษาใต้ ไฟเขียวแผนพัฒนาการกีฬา นร.-นศ.ใต้ ใน 3 ระยะ ทั้งจัดแข่งขันกีฬาช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เร่งยกร่างหลักสูตรกีฬา สำหรับเด็กม.1 และ ม.4 จัดทำสาระเพิ่มเติมกีฬาสำหรับเด็กประถม-มัธยม และอนาคตเล็งประสานมหา’ลัยต่างประเทศรับ นศ.เรียนต่อด้านวิทย์สุขภาพ-กีฬา ขณะที่ “สุรเชษฐ์” เตรียมลงพื้นที่ 3 จ.ใต้ดูความพร้อมคัดเลือก ร.ร.ตั้งเป็น ร.ร.กีฬา 12 ม.ค.นี้

วันนี้ (8 ม.ค.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการพัฒนาการกีฬาสำหรับนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจ.ชายแดนภาคใต้ของ ศธ.พ.ศ.2556-2559 ที่กำหนดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและพลานามัยและการกีฬา และขณะนี้ ศธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดตั้งโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาขึ้นในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โรง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม ในวันที่ 12 มกราคมนี้ ตนจะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้วย

สำหรับแผนการพัฒนาการกีฬาฯ นั้นได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ แผนระยะสั้น จะเน้นให้ฝึกฝนทักษะกีฬาพื้นฐาน และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน วันที่ 27 มีนาคม-2 พฤษภาคม 2558 เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงให้ทุก ๆ คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม แผนระยะกลาง สพฐ.จะดำเนินการยกร่างหลักสูตรการกีฬาระดับมัธยมศึกษา โดยกำหนดเป็นโปรแกรมสายวิทยาศาสตร์-กีฬา เปิดสอนชั้นม.1และม.4 และจัดทำสาระเพิ่มเติมด้านกีฬา เพื่อใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ตามความเหมาะสมของชนิดกีฬา เริ่มใช้ทันทีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และแผนระยะยาว คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งสาขาการกีฬาและอื่น โดยจะประสานขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้จะประสานกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในการส่งนักเรียน-นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ กีฬา

“นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในไตรมาศแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม-ธันวามคม 2557) ซึ่งในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นในเรื่องของการใช้งบประมาณที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงเน้นย้ำว่าในไตรมาศที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2558) ให้เร่งรัดการใช้งบประมาณให้ได้ตามเป้า และกำชับให้ดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรในพื้นที่ด้วย”พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น