Headlines

ร้องยูเอ็นช่วยประชาชนเดือดร้อนจากเขื่อนกัมพูชา

เครือข่ายปกป้องแม่น้ำ 3Sหรือ 3SPN ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิ์มนุษยชนออกมาเรียกร้องสหประชาชาติเมื่อวันอังคารให้ช่วยป้องกันการไร้ที่อยู่อาศัยของประชาชนหลายหมื่นคนซึ่งส่วนใหญ่ชนกลุ่มน้อยอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนมูลค่า 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนโดยข้อเรียกร้องนี้ มีขึ้นหนึ่งวันหลังจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ผู้นำกัมพูชา แถลงว่าประเทศจะได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลจากเขื่อนมากกว่าความเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ประชาชน  1 ใน 4 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้ประชาชนประมาณ 5,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนพื้นถิ่นที่ทางการไม่ค่อยให้ความสำคัญอาจไร้ที่อยู่อาศัยจากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าโลเวอร์เซซาน 2 ขนาด 400 เมกกะวัตต์กั้นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงในจังหวัดสตึง เตรงภาคเหนือของประเทศ

“ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายพันคนจะถูกทำลายและเสียหายอย่างหนักจากโครงการขนาดใหญ่นี้”จากการเปิดเผยของนายมีชมีนผู้ประสานงานของ 3SPNซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งจากต่างชาติและในประเทศ“แม้ว่ามีผลกระทบเลวร้ายแต่ก็ไม่มีความโปร่งใสในการตัดสินใจและไม่มีการปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความวิตกกังวลของพวกเขา”

กลุ่มนี้เรียกร้องให้ผู้ประสานงานพิเศษของยูเอ็นด้านสิทธิมนุษยชนช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกล่าวว่า เขื่อนแห่งนี้จะทำลายพันธุ์ปลาและปลาใกล้สูญพันธุ์ในแม่น้ำโขง

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น