กรุงเทพฯ ฝุ่นเกินมาตรฐานเสี่ยงกระทบระบบหายใจ

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศจำนวน 5 ชนิดได้แก่ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กทม.แบบอัตโนมัติ 4 สถานี ได้แก่ สถานีสำนักงานเขตราชเทวีสถานี สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สถานีสำนักงานเขตพระโขนง และสถานีสวนป่าวิภาวดีรังสิต

จากการตรวจวัดในรอบ 3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557- มกราคม 2558 พบว่าที่เป็นปัญหาคือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพฯอยู่ในช่วง 28-212ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. โดยจุดที่เกินมาตรฐานสูงสุดคือ บริเวณสถานีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 212 มคก./ลบ.ม.

ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 13-86 มคก./ลบ.ม.ซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. โดยจุดที่พบค่าเกินมาตรฐานสูงสุด ที่สถานีสวนป่าวิภาวดีรังสิตเขตดินแดง

และก๊าซโอโซนค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 0-114 ส่วนในพันล้านส่วน ซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน ถือว่ายังคงเกินค่ามาตรฐาน โดยจุดที่วัดได้สูงสุดคือบริเวณสถานีสำนักงานเขตราชเทวี

สำหรับมลพิษอื่นๆ ได้แก่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสภาพแวดล้อม โดยได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่เข้มงวดการตั้งจุดตรวจจับรถยนต์ควันดำ บริเวณริมถนนเพิ่มความถี่ของการล้างถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเขตชั้นในให้ล้างถนนทุกวัน เขตต่อเมืองล้างถนนวันเว้นวันและเขตชานเมือง ล้างถนนสัปดาห์ละครั้ง พร้อมให้เขตกำชับรถบรรทุกล้างล้อรถก่อนออกจากบริเวณที่มีการก่อสร้าง และต้องมีผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายและ กทม.ยังคงเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซับมลพิษนอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน หรือเดินทางร่วมกับผู้อื่นซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศได้ที่ www.bangkok.go.th/environment

นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.กล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็กสามารถเข้าไปถึงหลอดลมได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดและโรคประจำตัว ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอาการกำเริบ ขอให้ประชาชนที่สัญจรในจุดเสี่ยง อาทิ ถนนที่มีควันและรถยนต์จำนวนมาก พื้นที่ก่อสร้าง ควรสวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว หากเป็นไปได้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านไปจุดนั้นๆ

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น