สภาเครือข่ายฯ รับ 6.5 หมื่นช่วยมนุษยธรรมจากชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอินโดฯ

ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี รับเงินจาก นายสุจินต์ เยี่ยงชัยมงคล ประธานชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอินโดนีเซีย จำนวน 65,035 บาท ในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม เพื่อคืนกำไรให้กับสังคม ที่รร.รีเจนท์ รามฯ เมื่อค่ำวันที่ 1 ก.พ. 57 ก่อนจะมีการประชุมของสภาเครือข่ายฯ

ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอินโดนีเซีย ได้ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกของชมรมรวมทั้งหมด 276 ราย โดยทางชมรมได้เปิดรับบริจาคจากสมาชิกในชมรมฯ คนละเล็ก วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมอีกด้วย อย่างไรก็ดีต่อไปทางชมรมฯ อาจจะมีการประสานความร่วมมือกับสภาเครื่อข่ายฯ ต่อไปในพันธกิจอื่นๆ อีกด้วยหลังจากนี้

i-News Daily 58-02-02-194

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น