OECD เตือนเศรษฐกิจโลกถูกคุกคาม

องค์การความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจหรือโออีซีดี เตือนเมื่อวันจันทร์ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกคุกคามจากความพยายามที่อ่อนแรงของประเทศที่พัฒนาแล้วในการปฏิรูปเศรษฐกิจของพวกเขาโออีซีดีสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วระบุในรายงานว่าความตั้งใจที่เฉื่อยชาในการปฏิรูปเศรษฐกิจกำลังเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและญี่ปุ่นไม่ให้กลับคืนสู่อัตราการเติบโตที่พวกเขาเคยได้รับในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

อังเคลเกอร์เรีย เลขาธิการโออีซีดีเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าชะล่าใจมาก เขากล่าวต่อที่แถลงข่าวว่านี้คืออันตรายที่พวกเราสามารถถลำสู่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวหรือแม้แต่ไม่เติบโต

ทั้งนี้รายงานดังกล่าว ถูกเผยแพร่ขณะที่รัฐมนตรีคลังและประธานธนาคารกลางจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา20ชาติหรือจี-20จะเริ่มต้นการประชุมเป็นเวลา2วันในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งที่ออกเมื่อวันจันทร์แคทเธอรีน มานน์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์โออีซีดีเตือนว่ามีความยากลำบากมากขึ้นในการผลักดันการปฏิรูปของรัฐบาล

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น