“สถาบันพัฒนาผู้นำ” นิด้าจับมือกอจ.กทม. เป็นศูนย์การเรียนรู้สู่สังคม

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กับ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์แก่ประชากรมุสลิมในสังคม

เมื่อวันอังคาร 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หอเกียรติยศ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดย อ.อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และ รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ร่วมการลงนามในบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การถ่ายทอดทักษะ และประสบการณ์แก่มุสลิม โดยการลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.อาศีส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น