Headlines

อิสลามเน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ชี้ ISIS คือนักแสดงที่บิดเบือนอิสลาม

ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีแห่งจอร์แดนยืนยันอิสลามเน้นย้ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างและมีความยุติธรรม ขณะที่เลขาองค์กรฮาลาลนานาชาติจากซาอุดิอาระเบียเผยประตูสวรรค์มี 8 บาน ไม่ควรมองแค่ว่าต้องพลีชีพ และ ISIS เป็นนักแสดงที่บิดเบือนคำสอนอิสลาม

ศ.ดร.มูฮัมหมัด อะหมัด มุซัลลัม อัลคาไลเละห์ ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีจอร์แดน แถลงต่อสื่อมวลชนในการสัมมนา “คุณค่าอิสลามในโลกที่เปลียนแปลง” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่สองของการสัมมนา (24 มีนาคม) ว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้จัดสัมมนาในหัวข้อที่มีความสำคัญระดับโลกในครั้งนี้ และพูดถึงหลักการอิสลามว่า อิสลามสอนให้มุสลิมเคารพ และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แม้ว่าเขาผู้นั้นจะไม่ใช่มุสลิม อิสลามสอนให้ยอมรับความแตกต่างในความเชื่อ ความศรัทธา อิสลามให้ความยุติธรรมไม่เฉพาะกับคนที่ตนรักเท่านั้น

ส่วนพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้อิสลามทั้งการทารุณ การเข่นฆ่า อิสลามไม่เพียงไม่ส่งเสริม แต่ยังเป็นข้อห้าม จึงอยากวิงวอนให้ช่วยกันเผยแพร่อิสลามที่ถูกต้องไปยังทุกสังคม

ขณะที่ ศ.ดร.ซอและห์ ฮูเซ็น อัล อาเยด เลขาธิการองค์กรฮาลาลนานาชาติ และอดีตเลขาธิการสภาสูงสุดทางอิสลาม แห่งซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่าหลักการของอิสลามจะให้สิทธิความเท่าเทียมกันแก่คนต่างศาสนิก โดยเฉพาะสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและความเชื่อทางศาสนา สิทธิที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของคนต่างศาสนิก และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในชีวิต และทรัพทย์สิน

สิ่งที่จะขอฝากเยาวชน และผู้นิยมความรุนแรงได้ตระหนักคือ อย่าอ้างว่าการพลีชีพเพื่อศาสนาจะเป็นการเข้าสู่ประตูสวรรค์ เพราะประตูสวรรค์มีถึง 8 บาน ไม่ว่าจะเป็นประตูแห่งความอดทน ประตูแห่งการบริจาค ประตูแห่งความยุติธรรม ประตูแห่งการถือศีลอด เป็นต้น ล้วนเป็นประตูสวรรค์ที่สามารถทำได้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

และกลุ่ม ISIS ที่นิยมความรุนแรง นิยมการทารุณกรรม และการเข่นฆ่าในโลกอาหรับนั้น เป็นกลุ่มบิดเบือนที่ไม่ใช่อิสลามที่ถูกต้อง ชอบปิดหน้าปิดตา ทำตัวเป็นนักแสดงฮอลิวูด

i-News Daily 58-03-25-247m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น