กต.แถลงเตือน พร้อมนำคนไทยออกจากเยเมน

เว็บไซด์กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ สถานการณ์การสู้รบและการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเยเมน ฉบับที่ ๒ ให้คนไทยเตรียมเดินทางออกจากเยเมน หลังสถานการณ์สู้รบรุนแรงมากขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในสาธารณรัฐเยเมนโดยเฉพาะที่เมืองเอเดนทวีความรุนแรงมากขึ้น  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จึงได้ออกประกาศให้คนไทยในเยเมนเตรียมเดินทางออกจากประเทศดังกล่าว และหากประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยก็ขอให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ

ขณะนี้มีนักเรียนไทยจำนวน ๒ คน ที่พำนักในกรุงซาน่า ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเอเดนประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งสองออกมา ซึ่งคาดว่าจะเดินทางออกจากเยเมนในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างเร็ว

ส่วนนักศึกษาที่เหลืออีกประมาณ ๒๕๐ คน นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต กำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดและแนะนำให้ย้ายออกจากจุดเสี่ยงเพื่อรอรับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต และสถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของประเทศอาเซียนและมิตรประเทศอื่นๆ ที่มีสำนักงานในเยเมน ถึงการดําเนินการเตรียมอพยพประชาชนของตนร่วมกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้เคยตกลงในหลักการเมื่อปี ๒๕๔๙ ในการช่วยเหลือประชาชนประเทศอาเซียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตด้วยกันในประเทศที่สาม หากไม่มีผู้แทนทางการทูตในประเทศนั้น

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพื่อประสานงานกับญาติในประเทศไทยและเพื่อแจ้งชาวไทยในเยเมนอีกทางหนึ่งให้ติดต่อกับสถานทูตไทยในกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยด่วนเพื่อเตรียมการอพยพ หากจำเป็นต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการนี้ ตั้งอยู่ที่กองคุ้มครอง กรมการกงสุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๑๐๔๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๕๗๕ ๑๐๕๒ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ๒๒.๐๐ น. และสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ Hot Line ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต คือ  (+๙๖๘) ๙๖๔๙ ๔๗๓๓ หรือ (+๙๖๘) ๙๙๒๗ ๓๔๔๐

ทั้งนี้ มีคนไทยพักอาศัยอยู่ในประเทศเยเมนประมาณ ๒๕๐ คน มีนักศึกษาไทยพำนักอยู่ที่เมืองเอเดน ๓ คน และที่เมืองซาน่าซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเอเดนประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตรอีก ๒ คน ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่เมืองตารีม ซี่งห่างจากเมืองเอเดนประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร

i-News Daily 58-03-30-253m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น