อิสลาม ศาสนาที่โตเร็วที่สุดในโลก

สำนักวิจัย Pew ของอเมริการายงานผลวิจัยหัวข้อ “อานาคตศาสนาของโลก” พบอิสลามเป็นศาสนาที่มีการเติมโตเร็วที่สุดในโลก ในปี 2050 มุสลิมจะมีมากถึง 2.76 พันล้านคน

สำนักข่าวอัลอาระบียะห์รายงานจากกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่า สำนักวิจัย Pew ของอเมริการายงานผลวิจัยหัวข้อ “อานาคตศาสนาของโลก” ระบุว่าในอีก 35 ปีข้างหน้า อิสลามจะเป็นศาสนาที่มีการเติมโตมากที่สุดในโลกในอัตรา 75% ขณะที่การเติมโตของศาสนาคริสต์ และฮินดู มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงคัดประมาณ 35%

โดยรายงานระบุว่าในปี 2050 ศาสนาคริสต์จะยังคงเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกที่ 2.92 พันล้านคน ในขณะที่จะมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นเป็น 2.76 พันล้านคน

สำนักวิจัย Pew จัดทำรายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นฐานข้อมูลของการเกิด การตาย การตรวจคนเข้าเมือง และการแจ้งรายงานการเปลี่ยนศาสนา ตามสำมะโนประชากรที่ระบุถึงความเชื่อทางศาสนาของแต่ละบุคคล

จากการวิจัยพบว่าศาสนาคริสต์ และอิสลามมีการเติมโตอย่างมากในแอฟริกา และประชากรชาวมุสลิมจะยังมีการเติมโตเพิ่มขึ้นอีก 10% ในยุโรป และชาวมุสลิมจะมีมากกว่าชาวยิวในสหรัฐอเมริกา

ขณะที่งานวิจัยยังคงเปิดเผยว่าอินเดียจะยังคงรักษาสัดส่วนของชาวฮินดูในการเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะที่อินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกมีสถิติการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อย และมีอัตราการเกิดสูง เป็นส่วนสำคัญในการผลัดดันสัดส่วนของชาวมุสลิมที่มากขึ้น

นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังเปิดเผยอีกว่า สัดส่วนชาวคริสต์ในประเทศกำลังพัฒนาจะมีสัดส่วนการเติมโตที่มากขึ้นจนแซงหน้าชาวคริสต์ในชาติตะวันตก โดยประมาณการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรชาวคริสต์ 4 ใน 10 จะอยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกา

สำหรับในสหรัฐอเมริกา คาดว่าสัดส่วนชาวคริสต์ในประเทศแห่งนี้จะลดลงจาก 3 ใน 4 หรือประมาณ 75% เหลือเพียง 2 ใน 3 หรือประมาณ 66%

ขณะที่จำนวนของประชากรชาวพุทธจะยังคงอยู่เท่าเดิม แต่จากการเติมโตของประชากรโลกในภาพรวมทำให้สัดส่วนของชาวพุทธลดลง

นอกจากนี้รายงานชิ้นนี้ยังคาดการณ์จำนวนชาวฮินดูจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1.4 ล้านคนในปี 2050

ขณะที่การเติมโตของประชากรชาวยิวอยู่ที่ร้อยละ 16 โดยจะมีประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 16.1 ล้านคนทั่วโลก

i-News Daily 58-04-03-259m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น