Saturday, 24/8/2019 | 3:35 UTC+7
i-News

เผยวิดีโอกลุ่มยิวพร้อมกำลังคุ้มกันบุกพื้นที่ “มัสยิดอัล-อักศอ”

กว่าปีที่ผ่านมามีกลุ่มชาวยิวหัวรุนแรงจำนวนมากที่พยายามบุกเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ของมัสยิดอัล-อักศอ เพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์ทางศาสนาตามความเชื่อของชาวยิว โดยมีกองกำลังติดอาวุธของกองทัพอิสราเอลคอยให้การคุ้มกัน

การบุกเข้าไปยังพื้นที่มัสยิดอัล-อักศอ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของ Judaisation of Jerusalem เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างมัสยิดอัล-อักศอ ให้กลายเป็นวิหารโซลามอน ความที่กลุ่มชาวยิวไซออนิสต์อ้างถึง

วิดีโอดังกล่าวของเครือข่ายเฝ้าระวังตะวันออกกลางเผยให้เห็นว่ามีสตรีจำนวนมากพยายามขัดขวางการกระทำของกลุ่มยิวไซออนิสต์ดังกล่าว จนทำให้พวกเธอถูกกองกำลังอิสราเอลจับกุมไปจำนวนมาก

https://www.youtube.com/watch?v=jTreF4Kjl_Y

ความคิดเห็น

comments

About