Headlines

อธิการบดีญี่ปุ่นยื่นคำคาดให้นักศึกษาเลือก “เลิกใช้สมาร์ทโฟนหรือเลิกเรียนหนังสือ”

อธิการบดีม.ชินชู ประกาศต่อหน้านักศึกษาใหม่ ให้ใช้เลิกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่ก็เลิกเรียนหนังสือโดยออกจากมหาวิทยาลัยไป โดยอ้างว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และมนุษยสัมพันธ์

นายคิโยฮิโต ยามาซาวะ ประธานมหาวิทยาลัยชินชู วัย 70 ปี กล่าวกับนักศึกษาใหม่กว่า 2,000 คนในพิธีเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เมืองมัตสุโมโต จังหวัดนาโกโน่ โดยบอกให้นักศึกษาอ่านหนังสือ,คุยกับเพื่อนฝูง และบ่มเพาะนิสัยการคิดวิเคราะห์

หากแต่ส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ของแดนอาทิตย์อุทัยคือ ประธานมหาวิทยาลัยชินชู ระบุว่า “เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเหมือนยาพิษที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์, ความฉลาดเฉลียว และมนุษยสัมพันธ์”  นายยามาซาวะยังกล่าวด้วยว่าให้นักศึกษาเลิกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่ก็เลิกเรียนหนังสือโดยออกจากมหาวิทยาลัยไป

นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมในพิธีมีทั้งที่วิจารณ์สุนทรพจน์ของประธานมหาวิทยาลัยว่าล้าสมัยและโลกทัศน์คับแคบ แต่นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่านายยามาซาวะเพียงแต่ต้องการสื่อว่า ไม่ควรพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการเรียน

ด้านคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยชินชูออกมาแก้ต่างให้กับนายยามาซาวะ โดยระบุว่า ประธานมหาวิทยาลัยเพียงแต่ต้องการให้นักศึกษาใส่ใจกับการเรียนและสังคมรอบข้างมากกว่าเสพติดเทคโนโลยี โดยทางมหาวิทยาลัยก็เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยพัฒนาการศึกษาได้หากนำมาใช้อย่างเหมาะสม

ผลการสำรวจของสถาบันนโยบายการสื่อสารและข้อมูลของญี่ปุ่น พบว่า ร้อยละ 63 ของวัยรุ่นญี่ปุ่นใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากถึง 116.9 นาทีต่อวัน และในวันหยุดจะใช้เพิ่มขึ้นเป็น 179.2 นาทีต่อวัน อย่างไรก็ตามในโรงเรียนญี่ปุ่นยังคงมีการควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเคร่งครัด นักเรียนจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เลยจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น