Headlines

ไม่ห้ามคลุมฮิญาบ เลขาฯกพฐ.กำชับเขตพื้นที่ฯเตรียมพร้อมเปิดเทอม

เลขาฯกพฐ.กำชับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ทำความเข้าใจกรณีการแต่งกายของนักเรียนมุสลิม ระเบียบการแต่งกายครอบคลุมนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบได้ ย้ำดูแลความพร้อมทุกด้าน สถานที่ การเดินทาง การเรียน เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน มติชนออนไลน์รายงานว่าที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ว่า ตนได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯทั่วประเทศ ให้กำชับไปยังสถานศึกษาขอให้เตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2558 ทั้งในด้านความปลอดภัยของอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเล่นที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

รวมทั้งให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางช่วงเปิดเรียนด้วย ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำดูเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน การอบรมพัฒนาครู จัดตารางเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กจะต้องมีความพร้อม

ขณะเดียวกันยังกำชับ  ให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งให้ความสำคัญในหลายเรื่อง อาทิ การอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1การปรับระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ทั้งระบบ ซึ่งต่อไปคนไทยต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้กำชับผอ.เขตพื้นที่ฯ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนด้วย โดยเฉพาะการแต่งกายของนักเรียนมุสลิม ซึ่งมีความเข้าใจผิดจากกรณีโรงเรียนบ้านในหยง จังหวัดพังงา นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่มีข่าวว่าผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ให้นักเรียนสวมฮิญาบมาเรียน จนเกิดมีการประท้วงผอ.โรงเรียนจนกระทั่งทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พังงา ต้องย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่นเป็นการชั่วคราวนั้น

เบื้องต้นได้รายงาน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ทราบแล้ว และมอบนโยบายไปยัง ผอ.สพป.พังงาด้วยว่าการแต่งกายชุดนักเรียนนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ซึ่งระเบียบดังกล่าวครอบคลุมการกำหนดการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนในภาพรวม โดยเฉพาะในข้อ 12 เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่น

นอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะฉะนั้น โรงเรียนไม่สามารถสั่งห้ามหรืองดเว้นได้ แต่กรณีหากมีความจำเป็นที่อาจจะไม่สะดวกต่อการทำกิจกรรมระหว่างเรียน อาทิ การเล่นกีฬา ก็ให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา

“สพฐ.ก็ได้ลงไปหารือประเด็นดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา และผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งตอนนี้ได้ข้อสรุปและเป็นข้อยุติแล้ว ยืนยันว่าเด็กนักเรียนมุสลิมสามารถสวมฮิญาบได้ไม่มีการสั่งห้าม แต่ขณะนี้ก็ยังพบว่ามีการนำเสนอข่าวและมีกลุ่มบุคคลบางคนยังนำประเด็นนี้มาพูดต่อ มีการติดโปสเตอร์ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง เพราะประเด็นนี้ยุติแล้ว หน่วยงานราชการทำตามข้อเรียกร้อง ก็ไม่ทราบเจตนาว่าทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุใด ซึ่งหากยังมีการกระทำลักษณะนี้ต่อไปเข้าใจว่าทางฝ่ายปกครองอาจจะเข้ามาติดตามต่อ”

i-News Daily 58-04-22-280m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น