จุฬาราชมนตรีส่งสาสน์ เป็นกำลังใจแด่ชาวเนปาล

จุฬาราชมนตรีส่งสาสน์ถึงเอกอัคราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นกำลังใจต่อรัฐบาล และประชาชนชาวเนปาลได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

ในนามของจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี บรรดาองค์กรมุสลิม และพี่น้องมุสลิมในราชอาณาจักรไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังรัฐบาลเนปาล ประชาชน และผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

ข้าพเจ้าขอดุอา (พร) จากเอกองค์อัลลอฮ์ องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานกำลังใจที่เข้มแข้งให้ประชาชนชาวเนปาล และครอบครัวผู้ประสบความสูญเสียได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ และข้อให้ประสบความสุข ความเจริญตลอดกาลเทอญ

ลงนามโดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

i-News Daily 58-04-28-286m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น