กองทัพไทย ส่งยุทโธปกรณ์-กำลังพล C130 ชุดแรก ช่วยเนปาล

พลเอกวรพงษ์สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ชุดช่วยเหลือฟื้นฟูและชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 67คน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศเนปาล ณ กรุง กาฐมัณฑุ ออกเดินทางด้วยเครื่องบิน ซี130 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีบัญชาให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการ โดยกองทัพไทยจัดทีมช่วยเหลือและดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยประชาชนและผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

ด้านพล.ต. ปริญญา ขุนนาศรี รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหัวหน้าชุด เปิดเผยว่า ได้จัดกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆเช่น ชุดแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฎิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟู จำนวน 53 นายร่วมเดินทางครั้งนี้ คาดว่าจะถึงเนปาลในช่วงบ่าย โดยใช้เวลาเดินทาง 5 ชม. และมั่นใจว่าเครื่องบินจะสามารถลงจอดที่กาฐมาณฑุได้ เพราะได้ติดต่อกับทางเนปาลแล้ว เบื้องต้นเมื่อไปถึงจะประเมินสถานการณ์ภาพรวมและประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพเนปาลถึงการแบ่งพื้นที่ภารกิจไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับกองทัพหน่วยอื่น โดยขณะนี้ยังไม่ได้แบ่งพื้นที่ภารกิจชัดเจนต้องไปติดตามเมื่อเดินทางถึงอีกครั้ง ทั้งนี้จะประเมินสถานการณ์เป็นระยะและจะติดต่อด้วยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมมายังฝั่งไทย เพื่อประเมินผลต่อไป มั่นใจว่าจะสื่อสารกลับมาได้ แม้ว่าการสื่อสารที่เนปาลยังประสบปัญหาล่มเป็นระยะ เนื่องจากมีชุดปฎิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะ ส่วนการช่วยเหลือด้านการรักษาโรคและป้องกันโรคนั้นก็มีชุดแพทย์และเครื่องมือเวชภัณฑ์อยู่แล้ว

ด้านพล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เดินทางมาส่งคณะกองทัพไทยขึ้นเครื่องนั้นระบุว่า ทหารชุดนี้มีทั้งสิ้น 67 นาย ร่วมกับลูกเรือด้วยแล้ว ซึ่งจะเดินทางไปด้วยเครื่องบิน ซี 130 ของกองทัพอากาศ สาเหตุที่เลือกทหารชุดนี้เนื่องจาก เป็นชุดทหารช่างที่มีความพร้อมและผ่านการฝึกฝนการช่วยเหลือ และยังมีน้ำดื่มแจกจ่ายรวมทั้งมีทหารชุดฟื้นฟูที่มีความชำนาญและผ่านการฝึกซ้อมด้านการประสบเหตุภัยแผ่นดินไหวมาแล้วนอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่มีความชำนาญในการช่วยผู้ที่บาดเจ็บ โดยทุกหน่วยต้องเป็นผู้ที่ชำนาญในการปฎิบัติภารกิจเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้ใดที่เนปาล โดยมั่นใจว่าจะปฎิบัติภารกิจได้ เพราะภารกิจนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมประจำปีของทหาร แต่หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะประสานมายังกองทัพและนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ส่วนการปฎิบัติภารกิจเบื้องต้นกำหนดไว้ 7 วันถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 และจะประเมินผลร่วมกับคณะทำงานและนายกรัฐมนตรีอีกครั้งว่าจะส่งชุดไปเพิ่มหรือไม่ ส่วนการสื่อสารก็มั่นใจว่าจะติดต่อได้เพราะจะติดต่อด้วยเครื่องมือผ่านดาวเทียม

ส่วน พ.อ. ขจรศักดิ์ พุลโพธิ์ทอง นายทหารยุทธการ เปิดเผยว่า เมื่อไปถึงคงต้องไปรายงานตัวและวางแผนการทำงานรวมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อกำหนดพื้นที่ภารกิจขณะนี้ทราบมาว่าเนปาลยังประสบปัญหาด้านสื่อสารที่ยังล่มเป็นระยะ ส่วนที่พักนั้นทราบมาว่าคงจะพักค่ายในบริเวณใกล้กรุงกาฐมาณฑุ ส่วนการระวังอาฟเตอร์ช็อกก็ได้เตรียมวางแผนไว้แล้ว

โดยในวันนี้ช่วงเวลา 07.00น.ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง ได้มีพิธีส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และการมอบขวัญกำลังใจให้กับนายทหารทั้ง 67 นาย โดยมีรองผบ.สส. เป็นผู้เดินทางมอบขวัญกำลังใจพร้อมกล่าวให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือประเทศเนปาลทั้งนี้คาดว่าในเวลา 09.00น. เครื่องบินซี 130 จะมุ่งหน้าสู่สนามบินกาฐมาณฑุก่อนที่จะถึงในช่วงบ่ายตามเวลาประเทศไทย

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น