Headlines

คนไทยเสพติดสมาร์ทโฟนพุ่ง 232 นาที/วัน

บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด ระบุถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคไทยเชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าอายุ 16-64 ปี ในช่วงเดือนพ.ย. 2557 มี.ค. 2558 พบว่าแนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคไทย เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปชัดเจน ทั้งการหาข้อมูล การซื้อสินค้าหรือแม้แต่การสั่งอาหาร  ปัจจุบันมีผู้ครอบครองสามาร์ทโฟนร้อยละ 58 ของประชากรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีร้อยละ 58 ของประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีร้อยละ 49 โดยกลุ่มอายุ 16-34 ปี มีสัดส่วนถือครองสมาร์ทโฟนร้อยละ 80 และอายุ 35 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 42

สำหรับจำนวนคนที่ใช้เวลากับสมาร์ทโฟนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน หรือประมาณ 232 นาทีต่อวัน เน้นไปที่การใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารและความบันเทิงเป็นหลัก หากแบ่งตามสัดส่วนพบว่า ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารสูงสุด 94 นาทีต่อวัน  แอปพลิชั่น 62 นาที เพื่อความบันเทิง 54 นาที ท่องเว็บไซต์ 14 นาที และหาบริการและบริหารจัดการต่าง ๆ 8 นาที

ส่วนแอพพลิเคชั่นที่ใช้สื่อสารใน 1 วัน สูงสุด 5 อันดับได้แก่ ไลน์ 74 นาที  เฟซบุ๊ก 38 นาที  บีทอล์ค 19 นาที  ยูทูป 14 นาที  และไลน์เกมเศรษฐี 11 นาที

นอกจากนี้ ในส่วนของการเติบโตขึ้นจากการใช้สมาร์ทโฟนดังกล่าวทำให้ธุรกิจอีคอมเมริซ์เป็นอีกโอกาสที่สำคัญสำหรับการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจนี้ด้วย

ทั้งนี้ การใช้บริการธุรกรรมธนาคารสูงขึ้นเฉพาะไตรมาสแรกปีนี้เพิ่มขึ้น 31 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 8 %  การชำระเงินผ่านมือถือเพิ่มเป็น 12 % จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7 % และการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มเป็น 23 % จากเดิม 11 %

ส่วนการลงโฆษณาผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยพบว่าผู้บริโภครับรู้โฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47 % เป็น 54 % แบ่งเป็นช่องทางคือรับชมทีวีย้อนหลังผ่านสมาร์ทโฟน 28 % แอปพลิเคชั่น 24 % โมบายอินเทอร์เน็ต 23 % ออนไลน์เกม 18 % เอสเอ็มเอส 16 % เพลง-วิทยุ 11 % และ LBS/GPS 7 %

ทั้งนี้ การสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนั้นกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเข้มข้นขึ้น และในแง่ของแบรนด์ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเพิ่มงบโฆษณาผ่านช่องทางนี้เพิ่มขี้นเช่นกัน สะท้อนจากเม็ดเงินโฆษณาของสื่อดิจิทัลที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ก็ช่วยให้แบรนด์วางแผนและเข้าหากลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลามากขึ้นตามไปด้วย

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น