ข้อมูลชี้ 1 ใน 5 ของคนชราของสหรัฐ ตายในขณะหมดตัว

ผลสำรวจล่าสุดในสหรัฐฯ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบข้อมูลอันน่าตกใจว่า ราว 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุชาวอเมริกันจะเสียชีวิตลงในขณะที่ตนเองประสบภาวะ “สิ้นเนื้อประดาตัว”

ผลสำรวจดังกล่าวซึ่งได้มาจากการเก็บข้อมูลนานถึง 3 ปีเต็มระหว่างปี 2010 – 2012 พบว่าราว 20% หรือ 1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว มีอันต้องเสียชีวิตในขณะที่ตนเองสิ้นเนื้อประดาตัว โดยไม่มีทรัพย์สินใดๆเลยที่เหลืออยู่ในความครอบครอง (ยกเว้นบ้าน)

ผลสำรวจยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ง “เป็นโสด” และเสียชีวิตขณะมีอายุ 85 ปีขึ้นไปในช่วงปี 2010 – 2012 ดูจะมีศักยภาพทางการเงินที่ “ย่ำแย่กว่า” กลุ่มตัวอย่างที่มีวัยเดียวกันแต่มีครอบครัวแล้ว

โดยข้อมูลที่ทีมวิจัยรวบรวมได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่ง “เป็นโสด” และเสียชีวิตขณะมีอายุ 85 ปีขึ้นไปในช่วงดังกล่าวราว 1 ใน 6 ตายในขณะที่ไม่มีทรัพย์สินใดๆติดตัวเลย และอีกราว 1 ใน 10 มีอันต้องเสียชีวิตลงขณะที่มี “หนี้สินเฉลี่ย” สูงถึงคนละ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 197,840 บาท)

ทีมวิจัยพบว่า ชาวอเมริกันวัยหลังเกษียณส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการมีเงินเก็บออมไว้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หรือไม่ก็มีอันต้องสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดไปกับการรักษาอาการเจ็บป่วยในวัยชรา

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2012 เคยมีการเผยแพร่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย “เอ็มไอที” ที่พบข้อมูลว่า ราว 46% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันจะเหลือทรัพย์สินติดตัวในช่วง “ปีสุดท้ายของชีวิต”ไม่ถึง 10,000 ดอลลาร์ (ราว 330,870 บาท)

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น