ผู้บริโภคออกแถลงการณ์หนุน “งดเข้าเซเวน” จี้ปรับปรุง กม.แข่งขันทางการค้า

มูลนิธิชีววิถี-ผู้บริโภค-FTA Watch ออกแถลงการณ์ร่วมหนุนกิจกรรมไม่เข้าเซเวน ไม่ใช้สินค้าซีพี สั่งสอนเจ้าสัว ชี้บริษัทรายใหญ่มีอิทธิพลเหนือตลาดเป็นเรื่องจริง ก่อผลกระทบประชาชน วิสหกิจชุมชนถูกกลั่นแกล้ง ผูกขาดปัจจัยการผลิต สะท้อน กม.แข่งขันทางการค้าอ่อนแอ จี้ปรับปรุง

วันนี้ (6 พ.ค.) มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกรณีสังคมออนไลน์กำลังร่วมรณรงค์งดซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2558 เพื่อต่อต้านการผูกขาดของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตรและอาหาร โดยระบุว่า จากการติดตามปัญหาเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค และอิทธิพลของบรรษัทในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง เห็นร่วมกันว่าขณะนี้ปัญหาการมีอิทธิพลเหนือตลาด และการมีอำนาจในการกำหนดนโยบายของรัฐโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางรายนั้นเกิดขึ้นจริง จนเกิดผลกระทบต่อประชาชน เช่น เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถูกกลั่นแกล้งจากอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ การไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องรับภาระความเสี่ยงในการเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาที่บริษัทเป็นผู้ผูกขาดปัจจัยการผลิต กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางถูกกีดกันและเอาเปรียบจากการวางจำหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

จึงขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชน และเห็นว่านี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในฐานะผู้บริโภคที่จะตัดสินใจไม่อุดหนุนสินค้า และในฐานะพลเมืองที่ต้องการสื่อสารเพื่อสะท้อนความอ่อนแอของกฎหมายและนโยบายที่อำนวยผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนรายใหญ่มากกว่าจะคุ้มครองประโยชน์ของเกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภค

เราขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกกลุ่มร่วมกันสนับสนุนและเคลื่อนไหวเพื่อให้การรณรงค์นี้นำไปสู่การแก้ไข พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ซึ่งตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเลย ทั้งนี้ โดยต้องลดสัดส่วนและอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดขอบเขตความหมายของบริษัทที่มีอำนาจเหนือตลาด ร่วมกันออกแบบให้กฎหมายนี้สามารถดำเนินการและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนได้ในที่สุด

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น