Headlines

ต้านค้ามนุษย์ พี่น้องมุสลิมระนองรวมตัวแสดงพลัง

พี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดระนองได้รวมตัวกันแสดงพลังต่อต้านการค้ามนุษย์ หลังจากมีการพบหลุมฝังศพ ค่ายกักชาวโรฮิงญาในหลายพื้นที่ กระทบความรู้สึกของผู้คนเป็นอย่างมาก พร้อมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่จัดการกับขบวนการค้ามนุษ์ ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญาที่ยากลำบาก และขอให้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้กระทำผิดในการค้ามนุษย์ทุกระดับให้กลับเป็นคนดี

แถลงการระบุว่า : สืบเนื่องจากข่าวที่มีการขุดพบซากศพของชาวโรฮิงญาที่จ.สงขลาและที่จ.พังงาหลายศพ  เป็นข่าวที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของผู้คนทั่วไปเป็นอย่างมาก  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยมากมายอย่างแน่นอน  ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวมุสลิม จ.ระนอง  รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการทำที่โหดร้ายของขบวนการค้ามนุษย์ในครั้งนี้

ตลอดที่ผ่านมาพวกเราก็พอทราบข่าวถึงความยากลำบากของชาวโรฮิงญาที่พยายามดิ้นรนแสวงหาดินแดนใหม่  เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น  ในประเทศที่ 3 แต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตมากมายขนาดนี้

นั่นก็เท่ากับว่าขบวนการนี้นอกจากจะแสวงหาผลประโยชน์ต่อผู้ที่ยากลำบากแล้ว  ยังแสดงถึงการย่ำยีสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์และไม่สนใจต่อบทกฎหมายหมายบ้านเมือง   จนล่าสุดมีการพบหลักฐานว่าการกระทำต่อชาวโรฮิงญาที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์นี้ถึงขั้นเสียชีวิตหลายคน

และในฐานะที่ จ.ระนอง  เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นทางในการลำเลียงชาวโรฮิงญาของกระบวนการค้ามนุษย์  สู่ประเทศที่ 3 จึงขอแสดงพลัง  ขอแสดงจุดยืนต่อสังคม  ว่า “พวกเรา ชาวมุสลิม จ.ระนองพร้อมใจต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  เพื่อให้การกระทำของขบวนการนี้หยุดและสิ้นสุดลงให้ได้”

สุดท้ายพวกเราชาวมุสลิม จ.ระนอง  ขอส่งกำลังใจให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากแผ่นดินไทย  และขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญาที่ยากลำบาก  ให้พวกเขาได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์เฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป  ขอให้พวกเขาได้มีสถานะความเป็นพลเมืองที่ถูกต้องในประเทศต้นทาง  ขอให้พวกเขาได้พบดินแดนที่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์ปกติทั่วไปได้  และขอให้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้กระทำผิดในการค้ามนุษย์ทุกระดับหรือทุกคนที่เกี่ยวข้อง  ให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวเลิกพฤติกรรมในขบวนการดังกล่าว  และสุดท้ายขอความสันติสุขจงมีแด่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยเถิด…อามีน

i-News Daily 58-05-09-297m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น