เห็นชอบข้อเสนอใช้เบอร์ 112 ฉุกเฉินทางการแพทย์ – สปช.ห่วงการสื่อสารยังมีจุดบอด

ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เห็นชอบรายงานของ กมธ. ปฏิรูประบบสาธารณสุข ข้อเสนอโครงการปฏิรูปเร็ว รวมเบอร์ฉุกเฉินทางการแพทย์ทั้งหมดมาไว้ในเบอร์เดียว สมาชิกห่วงระบบสื่อสารทั่วพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมอาจเกิดจุดบอดหลายแห่ง

วันนี้ (11 พ.ค.) ในการประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช. คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานการปฏิรูประบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว 112 ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูประบบสาธารณสุข ในข้อเสนอโครงการปฏิรูปเร็ว (Quick win) โดย พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย รองประธานกรรมาธิการ ชี้แจงว่า สิทธิพื้นฐานของมนุษย์ต้องได้รับการช่วยเหลือเมื่ออยู่ในเหตุที่ไม่ปลอดภัย ศูนย์แจ้งเหตุ ให้รัฐบริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งจากข้อมูลประเทศไทย มีความเสี่ยง มีเหตุฉุกเฉินมากที่สุดในอาเซียน โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องเสียชีวิต 6 หมื่นคนต่อปี ที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล และเราสามารถช่วยชีวิตได้ร้อยละ 50 หากมีการช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินได้

พล.อ.ชูศิลป์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีหลายเบอร์ทำให้เกิดการจำเบอร์ไม่ได้ ติดต่อไม่ได้ ล่าช้า ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีข้อบกพร่องหลายประการ 1. ขาดการเข้าถึงของประชาชน ประชาชนที่อยู่บางพื้นที่ของประเทศไม่สามารถติดต่อแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ มีหลายหน่วยงานอยู่หลายพื้นที่ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสื่อสารบกพร่อง 2. ขาดประสิทธิภาพในการสนับสนุน โดยไม่สามารถบอกพิกัด ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 3. ไม่มีระบบการประสานงานในการช่วยเหลือจากหน่วยต่างๆ 4. ระบบเดิมไม่มีมาตรฐานสากล ไม่สามารถที่เป็นระบบเชื่อมโยงแจ้งเหตุระหว่างประเทศและชาวต่างชาติไม่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ และ 5. ไม่มีระบบติดตามการปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงอยากให้เป็นหน่วยงานกลางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบปฏิบัติการทุกด้าน ครอบคลุม บริการทั่วถึง

ทั้งนี้ สมาชิก สปช. มีการอภิปรายเห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมาธิการ พร้อมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม ว่าไม่แน่ใจว่าการรวมเบอร์ทั้งหมดมาไว้ในเบอร์เดียวจะทำได้ดีหรือไม่ เพราะขณะนี้เบอร์ฉุกเฉินมีจำนวนมาก จึงอาจจะเกิดปัญหายุ่งยากมาก และอาจต้องมีหมายเลขเฉพาะ เพื่อคนชรา คนพิการ ผู้หญิง ทั้งนี้เบอร์ดังกล่าวไม่ได้แยกว่า เหตุการณ์ต่างๆ มีอะไรบ้าง เพราะกดครั้งเดียว และควรคิดถึงการป้องกันเหตุด้วย เช่น การใช้กล้องวงจรปิด ในการแจ้งเตือนอีกทางหนึ่งด้วย และเรื่องระบบดิจิตอล ที่จะออนไลน์ทุกพื้นที่ยังไม่สำเร็จ อาจทำให้มีจุดบอดอีกเยอะ และเบอร์ 112 จะสามารถเรียกได้ทุกสถานหรือไม่ ขณะที่ในจังหวัดและท้องถิ่นยังไม่เป็นรูปธรรมพอสมควร และการสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึง จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่

จากนั้นที่สมาชิกได้ลงมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน 203 ต่อ 1 งดออกเสียง 4 และจะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น