Friday, 23/8/2019 | 10:07 UTC+7
i-News

ศอ.บต.จัดฝึกอบรมทักษะการใช้สื่อออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการแดนใต้

ศอ.บต. ต่อยอดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้จัดฝึกอบรมทักษะการใช้สื่อออนไลน์ เพิ่มช่องทาง ขยายโอกาส การจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ
นางกิตติมา นวลทวี รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ศอ.บต. ได้รจัดโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้สื่อออนไลน์จำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ หลักสูตรร้านค้าออนไลน์และการตลาดออนไลน์ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ซึ่งได้ขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมถึงสร้างรายได้ ซึ่งในโลกปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ถือเป็นช่องทางวิธีการที่ทันสมัย และนิยมมากที่สุด เพราะเข้าถึงง่าย ครอบคลุมตลาดกว้าง และต้นทุนต่ำ ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก โดยเฉพาะสมาชิกผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ ที่ ศอ.บต. ไม่สามารถนำไปออกบูธของดีชายแดนใต้ ได้ครบทุกคน
ดังนั้น การฝึกอบรมฯ จึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถต่อยอดธุรกิจการค้า ให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต ซึ่งทาง ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ มาถึง 3 รุ่น โดยบูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม โดยที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมหลายราย ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง เช่น สินค้าประเภทข้าวเกรียบ พืชสมุนไพรจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เครื่องประดับ แหวน อัญมณี และเครื่องแต่งกายมุสลิม

ความคิดเห็น

comments

About