ศรัทธาชนแถลงยันมูลนิธิไม่เกี่ยวธุรกิจตั๋วเครื่องบิน คนสร้างข่าวให้สังคมสับสนคือผู้ไม่หวังดี

จากกรณีที่ อ.อัชอะรีย์(สุภาพ) เรืองปราชญ์ กรรมการมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกฉ้อโกงร่วมทุนธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรม ศอ.บต. ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นั้น

ทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี มีความกังวลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคม จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจดังนี้

1. คณะกรรมการมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี ขอยืนยันว่า ธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิศรัทธาชนฯ และยาตีมทีวี แต่อย่างใด

2. การสร้างข่าวเพื่อชี้นำให้สังคมเกิดความสับสนว่า มูลนิธิศรัทธาชนฯและยาตีมทีวี อาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น ทางคณะกรรมการมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี ถือว่า นี่เป็นการกระทำของผู้ไม่หวังดีที่มุ่งหวังสร้างความอธรรมกับมูลนิธิศรัทธาชนฯและยาตีมทีวี และสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในสังคม

3. คณะกรรมการมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี ขอแสดงความขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาจำนวนมากที่แสดงความเป็นห่วงและกังวลต่อกรณีดังกล่าว

ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีของการทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าและสาธารณกุศลของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ทางคณะกรรมการตระหนักดีว่านี่คือการทำงานบนความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบที่พี่น้องผู้ศรัทธามอบให้ และขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ให้สมกับ อมานะฮ์ที่พี่น้องผู้ศรัทธาได้มอบให้ต่อไป

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี
27 พฤษภาคม 2558

d6480

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น