4 อำเภอบุรีรัมย์จี้รัฐ-บริษัทแจงผลกระทบการสำรวจปิโตเลี่ยมรอบใหม่

ตัวแทนชาวบ้านบุรีรัมย์ จากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบกวิธีระเบิดวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ใน 4 อำเภอบุรีรัมย์ กว่า 120 ราย ได้เรียกร้องให้ภาครัฐ และบริษัทต่างชาติ ออกมาชี้แจงผลดี และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ประชาชนเข้าใจ ก่อนที่จะมีการขุดเจาะสำรวจรอบใหม่ปีนี้

วันนี้ (4 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบกใน 4 อำเภอประกอบ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.คูเมือง อ.แคนดง และ อ.สตึก กว่า 120 คนได้เดินทางมาร่วมเวทีเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงาน ของเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมเทศบาลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบกรอบใหม่ในปีงบประมาณ 2558 โดยใช้วิธีระเบิดวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ

ในการเปิดเวทีครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมครั้งที่ผ่านมา และประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการสำรวจรอบใหม่ใน 5 อำเภอต้องการให้ทางหน่วยงานของรัฐ และบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาดำเนินการขุดเจาะสำรวจ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต สุขภาพของประชาชน พื้นที่การเกษตรและไร่นา รวมถึงผลกระทบกับน้ำใต้ดินที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรมาโดยตลอดให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย

ทั้งนี้ เพราะที่ผ่านทั้งทางภาครัฐและบริษัทไม่มีการทำความเข้าใจกับประชาชนเท่าที่ควร แม้การชดเชยเยียวยาความเสียหายของพื้นที่ไร่นาและบ้านเรือนประชาชนที่เกิดจากการสำรวจก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด

นายสมศรี ทองหล่อ ประธานสภาพัฒนาสภาการเมือง และนายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจ.บุรีรัมย์ เห็นตรงกันว่า ที่ผ่านมาทางภาครัฐ และบริษัทที่ดำเนินการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ถึงผลกระทบทั้งผลดีผลเสียให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบไม่ทั่วถึง

รวมถึงการชดเชยเยียวยาจากผลกระทบที่ตามมาก็ไม่มีความชัดเจน จึงเกิดการต่อต้านของประชาชนในชุมชน จึงอยากให้ทั้งภาครัฐและบริษัทเร่งเข้ามาให้ความรู้และชี้แจงให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด ก่อนที่จะมีการสำรวจรอบใหม่ด้วย

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น