กบง. มีมติคงราคาขายปลีกแก๊สLPG แม้ต้นทุนลด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีมติคงราคาขายปลีกแก๊สแอลพีจีในเดือนมิถุนายน 2558 ราคา 23.96 บาทต่อกิโลกรัม แม้ต้นทุนปรับลด
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาโครงสร้างราคาแก๊สแอลพีจี ในเดือนมิถุนายน 2558 ตามแนวโน้มสถานการณ์ราคาแอลพีจีในตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 419 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่น ปรับลดลง 32 สตางค์ต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาไม่มาก ที่ประชุมจึงเห็นควรนำเงินเพิ่มเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของแอลพีจี จากเก็บเข้ากองทุนที่ 63 สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็น 95 สตางค์ต่อกิโลกรัม พร้อมทั้งให้คงราคาขายปลีกแอลพีจี เดือนมิถุนายน 2558 คงเดิม เท่ากับเดือนพฤษภาคม ที่ 23.96 บาทต่อกิโลกรัม และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย.58) เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับแอลพีจี มีรายรับประมาณ 260 ล้านบาทต่อเดือน โดยปัจจุบันกองทุนสำหรับแอลพีจีมีวงเงินรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้ใช้บริหารราคาขายปลีกแอลพีจีในอนาคต

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น