Headlines

บันทึกข้อมูล “แพ้ยา-โรคประจำตัว-น้ำหนักตัว” ลงทะเบียนราษฎร์ หวังฉุกเฉินรักษาไว

สธ.เร่งพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ทุก รพ.เข้าถึงข้อมูลมาตรฐานเดียว พร้อมร่วมมหาดไทยบรรจุข้อมูลสุขภาพ การแพ้ยา โรคประจำตัว ค่ามาตรฐานน้ำหนักตัว ลงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ช่วยรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ไว เล็งใส่ผลการรักษาพ่วงด้วยในอนาคต

วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดประชุมวิชาการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ว่า การสร้างเครือข่ายข้อมูลสุขภาพของประชาชนระหว่างโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลของรัฐบาล สธ.จึงมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลในสังกัด เร่งพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์ (Health Data Center : HDC) ที่ได้ตรงจากหน่วยบริการทุกแห่งทุกระดับในพื้นที่ อาทิ การรักษาพยาบาล ปัญหาสุขภาพหลักของประชาชน การส่งเสริมสุขภาพ การฉีดวัคซีน งานอนามัยแม่และเด็ก การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริการ การกำหนดยุทธศาสตร์แก้ไขอย่างตรงจุด สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่

“นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ของประชาชนแต่ละบุคคล ได้แก่ การแพ้ยา โรคประจำตัว และค่ามาตรฐานน้ำหนักตัว ผ่านทางระบบทะเบียนราษฎร์ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้ารับการรักษาที่ใดก็สามารถตรวจสอบประวัติโดยใช้เพียงรหัสหมายเลขประจำตัว 13 หลัก จะส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาล เพิ่มความปลอดภัยต่อประชาชนยิ่งขึ้น” รมช.สธ. กล่าวและว่า ขั้นต่อไปโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาต่างๆ รวมทั้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลเอกซเรย์ของแต่ละคนได้ด้วย แพทย์ที่ให้การรักษา สามารถนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยการรักษาได้ทันที ประชาชนสามารถติดต่อขอดูได้ที่ตู้อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอ หรือโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ใกล้บ้านได้ด้วยตนเอง คาดว่าจะเริ่มได้ในเร็วๆ นี้

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น