นอร์เวย์ รับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 8,000 คน ภายในปี 60

การหารือร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ของนอร์เวย์ เกี่ยวกับการรับผู้อพยพได้ข้อยุติลงแล้วเมื่อวันพุธ โดยมีมติจะให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 8,000 คน ภายในสิ้นปี 2560 แต่ในการหารือครั้งนี้ พรรคการเมืองฝ่ายขวาเสียงข้างน้อยในรัฐบาลมีจุดยืนคัดค้านการรับผู้อพยพเพิ่ม ขณะที่พรรคฝ่ายซ้ายและพรรคแนวกลางต้องการให้มีการรับเพิ่มอีก 10,000 คน ภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ ตามข้อตกลงจะแบ่งสัดส่วนเป็น 2,000 คนภายในปีนี้และอีกปีละ 3,000 คน ในปี 2559 และ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามโควตาตามที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นเอชซีอาร์ กำหนดไว้โดยจะจัดสรรเงินสนับสนุนกระจายลงไปตามท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดหาที่พักพิงแก่ผู้อพยพ ปัจจุบันนี้ ผู้ลี้ภัยราว 5,000 คนในนอร์เวย์ยังคงอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆ และจำเป็นต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง

สภาผู้อพยพนอร์เวย์หรือเอ็นอาร์ซี แถลงว่าข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นก้าวที่สำคัญและเรียกร้องให้ชาติยุโรปอื่นดำเนินการตามเพราะที่ผ่านมา หากไม่นับรวมเยอรมนีแล้วถือว่าประเทศต่าง ๆ ในยุโรปยังมีส่วนร่วมน้อยมากในการช่วยเยียวยาปัญหาด้านมนุษยธรรมครั้งนี้

เช่นเดียวกันยูเอ็นเอชซีอาร์ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกให้การช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐานใหม่ ของชาวซีเรียที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ปะทุมาตั้งแต่ปี2554 ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 โดยปัจจุบันมีชาวซีเรียลี้ภัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเกือบ 4 ล้านคน

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น