Headlines

ปัตตานี เดินรณรงค์ “รอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ สันติสุข”

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง หรือ กลุ่มเสื้อเขียว ร่วมกับ องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเดินรณรงค์ เพื่อขยายผลสร้างกระแสห้วงเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนอันประเสริฐ สันติสุข
วันอังคาร (16) เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม ซี.เอส. อำเภอเมืองปัตตานี นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์ สร้างกระแส “รอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ สันติสุข” โดยมี พ.อ.สมพล ปานกุล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี , หัวหน้าส่วนราชการ , กลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติฯ , กลุ่มพลังมวลชน , นักเรียน , นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่มีความสงบสุขอย่างแท้จริง ปราศจากการก่อเหตุรุนแรง และยาเสพติดและการจัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “การสร้างสันติสุข ในช่วงเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ”
ซึ่งตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4 มีความต้องการให้การปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน ถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐ บริสุทธิ์ปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด มีความสันติสุข สงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่โดยดำเนินการขยายผล สร้างกระแส “รอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ สันติสุข” สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสงบสุขอย่างแท้จริง
การปฏิบัติศาสนกิจอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ “การถือศีลอดเดือนรอมฎอน” เดือนที่อัลลอฮพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอัลกุรอานแก่ศาสดามูฮัมมัด เพื่อเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติและทรงบัญญัติการถือศีลอดแก่มวลมุสลิม รอมฎอนจึงเป็นเดือนที่บรรดามุสลิมทั่วโลกตั้งเจตนาด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบศาสนกิจการถือศีลอด การอ่านอัลกุรอาน การบริจาคทาน การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในยามค่ำคืน เพื่อขอพรให้พระองค์ทรงเพิ่มพูนสิริมงคล และคุณงามความดีแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดตนการวิงวอนขออภัยโทษต่อพระองค์ เพื่อทรงอภัยโทษในความผิดทั้งหลายที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น