สเปนเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านฆ่ายิวแล้ว คงชื่อหุบเขาฆ่ามุสลิม

Castrillo Matajudios หมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งมีความหมายว่า “ค่ายฆ่ายิว” ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสเปน ได้รับการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการ หลังการลงประชามติ และได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในส่วนภูมิภาค โดยชื่อใหม่คือ Castrillo Mota de Judios ซึ่งหมายถึง “เนินเขาค่ายยิว” แทน

หมู่บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ประมาณ 50 คน ได้ลงประชามติร่วมกันเพื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของหมู่บ้านใหม่ในปี 2014 หลังจากเกิดข้อถกเถียงกับนายกเทศมนตรีว่า ชื่อของหมู่บ้านมีความน่ารังเกียจ และถือเป็นชื่อที่ไม่ให้เกียรติต่อชาวยิว

เอกสารได้แสดงให้เห็นชื่อเดิมของหมู่บ้านคือ “Jews’ Hill Camp” หรือ “เนินเขาค่ายยิว” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Kill Jews” ในปี 1627 หลังจากปี 1492 ผู้ปกครองสเปนในตอนนั้นได้สั่งให้ชาวยิวเปลี่ยนศาสนาเป็นคาทอลิก หรือไม่ก็ต้องหนีออกไปจากสเปน โดยมีบางคนที่ถูกจับเผาทั้งเป็น

การเปลี่ยนชื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลภูมิภาค Castilla y Leon และถูกตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

นอกจากหมู่บ้าน “ฆ่ายิว” แล้ว ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนยังมีเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า “Valle de Matamoros” ซึ่งหมายถึง “หุบเขาฆ่ามุสลิม” ซึ่งยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อแห่งนี้

นอกจากนี้ “Matamoros” หรือ “ฆ่ามุสลิม” ยังเป็นนามสกุลหนึ่งของสเปนจนถึงปัจจุบันด้วย

นักโบราณคดีได้กล่าวถึงหมู่บ้าน “ฆ่ายิว” ว่าแม้จะมีชาวยิวเสียชีวิตในช่วงดังกล่าว แต่เชื่อว่าหมู่บ้านดังกล่าวมีการเปลียนชื่อโดยชาวยิวที่เปลี่ยนศาสนาเป็นคาทอลิก เพื่อพรางตัวเองและลดแรงกดดันจากรัฐบาลในขณะนั้น

i-News Daily 58-06-23-341m

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น