Thursday, 22/8/2019 | 1:50 UTC+7
i-News

CAIR อเมริกัน ส่งจม.ถึงผู้นำจีน ร้องหยุดการห้ามมุสลิมถือศีลอด

ข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นในการปฎิบัติตัวตามหลักศาสนาอิสลามของพี่น้องชาวจีนในตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้ผู้นำองค์กรมุสลิมแห่งอเมริกาเหนือ ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีจีนเรียกร้องให้หยุดการกระทำของรัฐบาลท้องถิ่น และให้เคารพเสรีภาพทางศาสนา

ออนอิสลามรายงานว่า Nihad Awad ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศของ Council on American-Islamic Relations (CAIR) หรือองค์กรมุสลิมแห่งอเมริกาเหนือ ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ของจีน ระบุว่า “ชาวมุสลิมในซีนเจียงอุยกูร์ ควรได้รับอิสระในศรัทธาของพวกเขา หลังมีการเปิดเผยว่าพวกเขาถูกบังคับโดยรัฐบาลท้องถิ่นในการห้ามการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ภายใต้โครงการ “ปราบปรามการปฎิบัติตามศาสนาอิสลาม และประเภณีท้องถิ่นของมุสลิม” ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลท้องถิ่น”

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับชายชาวมุสลิมที่ไวเครา และสตรีมุสลิมที่แต่งกายตามหลักการอิสลาม

“นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าชาวมุสลิมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถูกห้ามมิให้มีการศึกษาด้านศาสนา โดยมีการกำหนดอัตราโทษปรับที่สูงสำหรับครอบครัวที่ให้เด็กเรียนกุรอาน, เปิดเผยตัวว่าเป็นมุสลิม หรือถือศีลอด”

ทุกปีในเดือนรอมฎอนทางการจีนจะมีการออกมาตรการในการจำกัดสิทธิทางศาสนาต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ ในเขตปกครองตนเองซินเจียทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางการจีนได้ออกมาตรการในการห้ามสตรีสวมผ้าคลุมหน้า ในสถานที่สาธารณะของเมืองอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง

กฏหมายที่มีขึ้นในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ถูกดำเนินการภายใต้โครงการต่อต้าน “ความคลั่งไคร้ในศาสนา”

“ตามรัฐธรรมนูญของประเทศจีน ได้มีการรับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนาอิสลาม โดยจีนได้ลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการขจัดทุกรูปแบบของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ, สาธารณรัฐประชาชนจีนควรต้องสร้างความมั่นใจว่าชาวมุสลิมในซินเจียงและทั่วประเทศจีนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ปลอดจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ของรัฐ และต่อต้านการเลือกปฏิบัติในการยั่วยุใด ๆ “จดหมายระบุ

“ชุมชนชาวมุสลิมอเมริกัน และแคร์ ขอเรียกร้องให้สาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินการเพื่อรักษากฎหมายของตัวเองและการประชุมระหว่างประเทศโดยการขจัดอุปสรรคทั้งหมดเพื่อเป็นเครื่องยืนยันเสรีภาพทางศาสนาของชาวมุสลิมในซินเจียง, และสำหรับชาวมุสลิมทั่วประเทศจีน และเพื่อสิทธิของผู้อื่น ๆ สำหรับความเชื่อมั่นในประเทศของคุณ. “

แคร์ยังเรียกร้องขอพบทูตจีนในกรุงวอชิงตันดีซี และตัวแทนของชุมชนมุสลิมอเมริกัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาของเสรีภาพทางศาสนา

ชาวมุสลิมอุยกูร์เป็นชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาตุรกีมีประมาณ 8 ล้านบาทในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซินเจียง

ตั้งแต่ในปี 1955 บางส่วนของชาวซินเจียงได้ลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชเป็นประเทศ เติร์กิสถานตะวันออก แต่ถูกปราบปรามอย่างหนักจากรัฐบาลจีน ต่อเนื่องจนปัจจุบัน

กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่าทางการจีนของการปราบปรามทางศาสนากับชาวมุสลิมอุยกูร์ ในเขตปกครองตนเองซินเจียง โดยอ้างเรื่องการก่อการร้าย

ก่อนหน้านี้ในปี 2014 ซินเจียงห้ามการแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมในสถานที่ราชการเช่นการสวยใส่เสื้อผ้าที่แสดงออกถึงความเป็นมุสลิม โดยทางการจีนอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการคลั่งไคล้ศาสนา

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาร้านค้าและร้านอาหารมุสลิมในหมู่บ้านในซินเจียงถูกสั่งให้ ขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งขัดต่อหลักการศาสนาอิสลาม

i-News Daily 58-06-25-342m

ความคิดเห็น

comments

About