ไทย-มาเลเซีย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าร่วมกันกว่า 3 หมื่นล้านภายในปี 61

ไทย – มาเลเซีย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 3 หมื่นล้านดอลล่าห์สหรัฐ ภายในปี 2561 เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายดาโต๊ะ ซรี มุสตาปา โมฮาเหม็ด รัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558) ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อตกลง ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าทางการค้าร่วมกันให้ได้กว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2561 ซึ่งปีผ่านมาอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านดอลล่าห์สหรัฐ โดยการค้าชายแดนคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด ซึ่งภายใต้เป้าหมายดังกล่าวจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดน และมาตรการต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้นักธุรกิจเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพิ่มขึ้น ส่วนการเพิ่มมูลค่าทางการค้า จะเกิดจากการร่วมขยายสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ ไทยได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้าชายแดน โดยการปรับปรุงถนน ทางรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง รวมทั้งพิจารณาขั้นตอนการอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนสินค้าให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ มาเลเซียจะพิจารณาข้อเสนอของไทย ที่จะเพิ่มช่องทางขนส่งทางบกในการนำเข้าข้าวจากไทย รวมถึงพิจารณาเพิ่มการนำเข้าข้าวจากไทยด้วย
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ยังเชื่อว่า ไทย – มาเลเซีย จะใช้โอกาสการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มมูลค้าการค้าระหว่างกัน ซึ่งอาจมีมูลค่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 4 ของไทย สินค้าส่งออกสำคัญ คือ กลุ่มอิเล็คทรอนิก อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ ยางพารา ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ และเครื่องจักรกล

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น