กลุ่มทุนมาเลย์สนใจธุรกิจด้านการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

นักลงทุนจากมาเลเซีย เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สนใจร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส พร้อมรับผลไม้ในพื้นที่นำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้แช่แข็งเพื่อทำการส่งออกต่อไป

วันจันทร์ (6) ที่ผ่านมานายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักลงทุนมาเลเซีย SHAM FROZEN FRUIT (SFF) ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานตลาดกลางการเกษตรเพื่อส่งออก โดยสนใจที่จะมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส พร้อมรับผลไม้จากในพื้นที่ไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลไม้แช่แข็งเพื่อส่งออก

d6946       สำหรับการเข้าพบปะครั้งนี้ คณะนักลงทุนชาวมาเลเซีย เตรียมรับผลไม้จากในพื้นที่ทั้งทุเรียน มังคุด และเงาะ เพื่อนำไปแปรรูป ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาส จะต้องเร่งหารือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ถึงปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ว่าเพียงพอต่อความต้องการที่นักธุรกิจเสนอมาหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในการดูงานในพื้นที่ของกลุ่มนักลงทุนชาวมาเลเซีย ถือเป็นการวางแผนที่สอดคล้องต่อนโยบายการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้มีราคาดีขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตรต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น