ชุมชนดารุสลาม ย่านตลาดเก่ายะลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์

ชุมชนดารุสลาม ย่านตลาดเก่ายะลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยเมื่อเวลา 18.00 น. วันอาทิตย์ (5) ที่ บริเวณซอยศรีปุตรา 1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ย่านตลาดเก่า) เทศบาลนครยะลา ชุมชนดารุสลาม ได้จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ชุมชนดารุสลาม ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญ โดยการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ โดยมีนายสัญญา สุวรรณโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
โดยกิจกรรมมีการแจกหมวกกะปิเยาะ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวดูอาร์ละศีลอด (เปิดปอซอ) พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมกัน ซึ่งมีพี่น้องชาวชุมชนดารุสลามและใกล้เคียง จำนวน 180 คน เข้าร่วม
นายอับดุลรอแม นาแว ประธานชุมชนดารุสลาม กล่าวว่า การจัดโครงการ รอมฎอนสัมพันธ์ ทางชุมชนฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครยะลา ในการจัดกิจกรรมละศีลอด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและใกล้เคียง อันจะนำไปสู่รอมฎอนสันติสุขต่อไป

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น