นราธิวาสมอบปัจจัยหนุนเอี๊ยตีกาฟ ท้ายรอมฎอน

จ.นราธิวาส จัดพิธีส่งมอบเครื่องปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ทั้งกิจกรรมการละศีลอด และการเอี๊ยตีกาฟในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
วันนี้ (6) นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ซึ่งมีนายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ภาคราชการทั้งระดับส่วนกลาง ระดับภาคและจังหวัด มีความปรารถนาดีและความห่วงใยพี่น้องมุสลิม ซึ่งกำลังอยู่ในห้วงการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ เพราะถือว่าเป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนความดี การขัดเกลาจิตใจ การอภัยโทษและการลบล้างความผิดพลาด ตลอดจนการหยิบยื่นความเอื้ออาทรต่อกัน ปัจจัยที่ทางราชการสนับสนุนครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการละศีลอดและการเอี๊ยตีกาฟในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้ว ยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพราะสามารถนำสมาชิกในครอบครัวไปละศีลอดร่วมกันที่มัสยิดได้อย่างไม่จำกัด พร้อมนี้ ได้อวยพรให้พี่น้องมุสลิมมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเดือนรอมฎอน และขอร่วมแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลองตรุษอิฏิ้ลฟิตรี หรือการสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ที่กำลังจะมาถึงด้วย
สำหรับปัจจัยการสนับสนุนกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ทางจังหวัดนราธิวาสได้จัดซื้อข้าวสารกระสอบละ 30 กิโลกรัม มอบให้กับมัสยิด 652 แห่งๆ ละ 2 กระสอบ และบาราเซาะ 119 แห่งๆ ละ 1 กระสอบ รวม 1,423 กระสอบ และซื้อน้ำตาลทรายกระสอบละ 25 กิโลกรัม มอบให้กับมัสยิดและบาราเซาะ แห่งละ 1 กระสอบ รวม 771 กระสอบ อย่างไรก็ตาม การมอบปัจจัยดังกล่าว ได้จัดสรรให้กับมัสยิดทุกมัสยิด ส่วนบาราเซาะซึ่งมีจำนวนมากถึง 905 แห่ง ทำให้ได้รับปัจจัยไม่ครบทุกแห่ง ทางจังหวัดนราธิวาสจะพิจารณาสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น