ตุรกีแถลงเสียใจ หลังทราบข่าวไทยส่งอุยกูร์ให้จีน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม รัฐบาลตุรกีได้ออกแถลงการณ์กรณีที่รัฐบาลไทยผลักดันผู้อพยพชาวอุยกูร์เติร์คไปยังประเทศจีน โดยมีเนื้อหาว่า

เราได้ทราบถึงเรื่องราวน่าเศร้าใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับชาวอุยกูร์เติร์คจำนวน115ราย ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทย ซึ่งถูกส่งต่อไปยังประเทศที่สาม อย่างขัดแย้งกับเจตจำนงเสรีของพวกเขา

หลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย ถือเป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงจะควรนำไปปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยและบุคคลที่อยู่ในสถานะคล้ายๆ กัน เท่านั้น แต่ยังควรนำไปปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนที่สิทธิในการดำรงชีวิตของพวกเขาอาจถูกล่วงละเมิดหรือทรมาน ในกรณีที่พวกเขาถูกบังคับผลักไสกลับไปยังที่ที่เขาจากมา ไม่ว่าจะในรูปของการเนรเทศหรือส่งตัวกลับ หลักการดังกล่าวถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัยในปี 1951 และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการทารุณกรรมอื่นๆ, การปฏิบัติหรือลงโทษผู้ใดอย่างลดทอนหรือปฎิเสธความเป็นมนุษย์ ในปี 1984

เราจึงรู้สึกสังเวชใจต่อการกระทำของรัฐบาลไทย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แม้ว่าก่อนหน้านี้ รัฐบาลตุรกีจะเคยมีความริเริ่มที่จะหาทางออกให้แก่ปัญหาดังกล่าวหลายครั้ง ผ่านการเจรจาหารือกับรัฐบาลไทย และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สุดท้าย ตุรกีและประชาคมนานาชาติจะยังคงติดตามปัญหาที่เกี่ยวพันกับชะตากรรมของ “ญาติพี่น้องของเรา” อย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ต่อไป

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น