ส่องทางธรรมแถลงกรณีส่งตัวชาวอุยกูร์ให้จีน-ตุรกี

จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าทางการไทยมีการส่งตัวชาวอุยกูร์ เชื้อสายเติร์ก ให้กับประเทศตุรกีจำนวน 180 คน และให้กับประเทศจีนจำนวน 109 คน โดยทางการไทยยืนยันว่าได้มีการตกลงร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ และบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน แต่ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์แล้วจากสื่อมวลชนในประเทศตุรกี ซึ่งรายงานการรับตัวกลับของผู้อพยพกลุ่มดังกล่าวอย่างอบอุ่นและปลอดภัย ขณะเดียวกันขัดแย้งกับภาพที่ปรากฏจากกรณีของประเทศจีน ที่พึ่งได้รับสิทธิในการรับตัวชาวอุยกูร์กลับไปยังประเทศของตน ซึ่งปรากฏภาพตำรวจจีนในเครื่องแบบ เต็มเครื่องบิน โดยตำรวจเหล่านั้นนั่งประกบผู้อพยพอุยกูร์พร้อมหมายเลขคาดหน้าอก อีกทั้งยังถูกคลุมศีรษะด้วยถุงดำ อันปรากฏไปตามสื่อสาธารณะทั่วโลก
มูลนิธิส่องทางธรรมในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมด้วยทางนำอิสลาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อคลายความกังวล ในปมปัญหาหลักการมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้น มูลนิธิส่องทางธรรมขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งตัว ผู้อพยพระหว่างประเทศพิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ทางการไทยต้องยุติการส่งตัวชาวอุยกูร์ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วกลับประเทศจีน เนื่องจากภาพที่ปรากฏเป็นที่ ชัดเจนแล้วว่าทางการจีนไม่ได้ดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด คนเหล่านั้นมีความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างมาก หากถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศจีน
2. กรณีทางการจีนยืนยันว่ามีกลุ่มก่อการร้ายและผู้ต้องโทษในคดีอาญารวมอยู่ในคนกลุ่มดังกล่าว ให้ทางการไทย เปิดให้มีการดำเนินคดีคนเหล่านั้นในประเทศไทยในรูปแบบสากล เนื่องจากปัจจุบันคนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศไทย
3. ขอสนับสนุนทางการไทยในการส่งคณะสังเกตการณ์เดินทางไปยังประเทศจีน เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของจีนต่อผู้อพยพกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และขอให้มีการตรวจสอบความเป็นอยู่ของผู้อพยพที่ถูกส่ง ไปยังประเทศตุรกีด้วย พร้อมเปิดเผยรายงานดังกล่าวสู่สาธารณะ
4. ให้องค์กรสหประชาชาติตรวจสอบการดำเนินการของทางการจีนว่าสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และ หลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่
มูลนิธิส่องทางธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะมีความพยายามอย่างยิ่งในการคุ้มครองชีวิตผู้บริสุทธิ์ ปกปักษ์หลักสิทธิมนุษยชนไว้ให้ยังคงอยู่ เป็นหลักประกันในการอยู่ร่วมกันในโลกของผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ปลอดภัยต่อไป และมูลนิธิส่องทางธรรมมีความเชื่ออย่างสุดซึ้งว่า ความจริงที่มาจากการร้องขอนี้ จะเป็นเครื่องมือทำลาย ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจระหว่างมวลมนุษยชาติลงได้ด้วยกับความเป็นธรรม

 

Screenshot_2015-07-12-16-24-20

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น