สรุปยอดฟิตเราะห์ 90 คนจ่ายให้พี่น้องมุสลิมกะเหรี่ยง

คุณมานาฟ จันท้วม หนึ่งในทีมงานคนหนุ่มที่เดินทางขึ้นไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุอุลลัฟชาวกะเหรี่ยงทุกปี โดยในรอมฎอนปีนี้ได้ทำโครงการรวบรวมซะกาตฟิตเราะฮ์ เพื่อรวบรวมซะกาตฟิตเราะห์ให้กับพี่น้องมุสลิมกะเหรี่ยง บ.บ่อแร่ บ.กุยเคล๊อะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยได้รับมอบหมายจากพี่น้อง 90 คนในการดูแลจ่ายฟิตเราะฮ์ และอีก 11 คนสำหรับฟิตยะฮ์ เพื่อจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมกะเหรียงดังกล่าว รวมเป็นเงิน 18,900 บาท โดยจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวให้ทีมงานนำไปซื้อข้าวสารจ่ายกับพี่น้องในช่วงก่อนสิ้นรอมฎอนนี้

นอกจากนี้ยังมีพี่น้องที่ไว้วางใจมอบอมานะฮ์เพิ่มเติมในการมอบเงินซะกาตจำนวน 11,000 บาท และเงินซอดาเกาะฮฺจำนวน 6,700 บาท เพื่อมอบให้กับพี่น้องมุสลิมกะเหรี่ยงที่มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวด้วย จึงทำให้ยอดเงินที่ได้รับอมานะฮฺจากพี่น้องมีทั้งสิ้น 36,600 บาท โดยได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังทีมงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะสิ้นรอมฎอนอินชาอัลลอฮฺ

อัลฮัมดุลลิลาหฺ ญาซากัลลอฮฺ

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น