สภาเครือข่ายฯ แถลงกรณีการส่งตัวชาวอุยกูร์ของไทย

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี กรณีการส่งตัวผู้แสวงหาที่พักพิงชาวอุยกูร์ของรัฐบาลไทย เรียกร้องไทยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ระงับการส่งตัวไปจีน มองความมั่นคงในมิติจริยธรรม และชี้แจงทำความเข้าใจในกรณีดังกล่าวเพื่อคงความสัมพันธ์อันดีกับโลกมุสลิมไว้

d7012

d7013

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น