Headlines

พลังงานขู่ใช้กม.คุมปั๊มน้ำมัน 3 จว.ใต้

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีปั๊มน้ำมัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปิดให้บริการเพื่อประท้วงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงกับน้ำมันในอัตรา 5 สตางค์ต่อลิตรว่า กรมธุรกิจพลังงานได้ประสาน ปตท.ในการแก้ไขปัญหาน้ำมันขาดแคลนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปิดประท้วงเรื่องภาษีน้ำมัน อย่างไรก็ตามรับทราบว่าไม่ได้ปิดทุกปั๊ม เช่น จ.ยะลา มีเปิดให้บริการ 54 ปั๊มแต่ปิด 40ปั๊ม

หากพบขาดแคลน นายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการออกคำสั่ง ตามพระราชกำหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดูแล  หากปั๊มใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งมีโทษจำคุก10 ปีปรับ 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ครอบคลุมทั้งการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย เพื่อให้น้ำมันไม่ขาดแคลน

โดยผู้ประกอบการให้เหตุผลในการประท้วงว่า การเก็บภาษีน้ำมันบำรุงท้องถิ่นของ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจากหัวจ่ายน้ำมัน เป็นการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่รับน้ำมันจากหน้าคลังจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีดังกล่าว

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น