สารท่านจุฬาฯเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ

ในวาระที่วันอีฎิ้ลฟิตริอันประเสริฐได้มาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ นี้ และในโอกาสที่องค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงเมตตาแก่เราทั้งหลายให้ได้มีชีวิตยืนยาวอยู่ ตราบจนได้ต้อนรับวันอีฎิ้ลฟิตริอีกครั้งในปีนี้ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี พร้อมความรัก และความจริงใจมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงโปรดให้วันอีดนี้ เป็นวันอีดแห่งความปิติปราโมทย์ เป็นอีดแห่งความอบอุ่นในครอบครัว เป็นอีดแห่งความสมานฉันท์ปรองดอง เป็นอีดแห่งการสานสัมพันธ์อันมั่นคงในหมู่เพื่อนร่วมชาติ และเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณแห่งอัลลอฮ์ ที่ทรงประทานความเมตตาแก่เราให้ได้ถือศีลอดมาจนครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา

การถือศีลอดซึ่งปิดท้ายด้วยการเฉลิมฉลองวันอีฎิ้ลฟิตริ เป็นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์บ่งบอกว่า ภายหลังความอดทนและอดกลั้นกับความเหน็ดเหนื่อยที่บุคคลพานพบ องค์อัลลอฮ์จะทรงประทานความสำเร็จอันน่ายินดีให้เสมอ

ดังนั้น ขอให้มุสลิมทุกคนพึงเป็นผู้อดทนอดกลั้นต่อความเลวร้ายต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต รักษาความเป็นญะมาอะฮ์และความเป็นปึกแผ่นของสังคมไว้ให้มั่นคง และมีจิตเมตตาปรานีต่อเพื่อนมนุษย์เถิด อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานชัยชนะและความสำเร็จแก่เราในที่สุด อินชาอัลลอฮ์

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

AZ_Fitri1436

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น