Saturday, 24/8/2019 | 5:01 UTC+7
i-News

ผลสำรวจเผยมุสลิมในอเมริกามี 3.3 ล้านคน คิดเป็น 1% ของประชากร

สถาบันวิจัยพีว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ ระบุ จำนวนชาวมุสลิมที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาในปี 2015 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปมีจำนวนกว่า 3.3 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในสหรัฐฯ แม้จะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นจาก 2.75 ล้านคนในปี 2011 ก็ตาม

รายงานข่าวที่มีการเผยแพร่ในวันเสาร์ (9 มกราคม) อ้างรายงานของ บาชีร์ มูฮำหมัด นักวิจัยอาวุโสของสถาบันพีว ระบุว่า จำนวนชาวมุสลิมที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาในปี 2015 ที่ผ่านมามีจำนวนกว่า 3.3 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในสหรัฐฯถือเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก 2.75 ล้านคนในปี 2011 และคาดการณ์ว่าในอีก 35 ปี หรือในปี 2050 สัดส่วนของประชากรมุสลิมในสหรัฐฯอาจเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8 ล้านคน

ผลสำรวจพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มจำนวนของประชากรมุสลิมในสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี 2010 – 2015 นั้น มาจากการอพยพเข้าเมือง ซึ่งชาวมุสลิมถือเป็นผู้อพยพเข้าสู่สหรัฐฯกลุ่มใหญ่ที่สุดแต่กลับมีสัดส่วนเพียงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของผู้อพยพเข้าเมืองทั้งหมดของสหรัฐฯในช่วงเวลาดังกล่าว และชาวมุสลิมยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะมีจำนวน “ทายาท” มากกว่ากลุ่มผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในสหรัฐฯอีกด้วย

แม้ผลสำรวจจะพบว่าถึงสิ้นปี 2015 การที่จำนวนชาวมุสลิมที่อาศัยในสหรัฐอเมริกามีจำนวนกว่า 3.3 ล้านคนนั้น แต่ทว่าจำนวนดังกล่าวกลับมากกว่าจำนวนชาวฮินดูในอเมริกาที่มีอยู่ 2.1 ล้านคน แต่ถึงอย่างไรก็ยังน้อยกว่าชาวยิวที่มีจำนวนมากกว่ามุสลิมเกือบเท่าตัวอยู่ที่กว่า 5.7 ล้านคน

อย่างไรก็ดี ทีมวิจัยของสถาบันพีวเชื่อว่า เมื่อถึงปี 2040 ชาวมุสลิมจะเพิ่มจำนวนขึ้น จนกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจากชาวคริสต์ในสหรัฐฯ และเมื่อถึงปี 2050 คาดว่า จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในสหรัฐฯ จะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า 8.1 ล้านคน แต่หากคิดเป็นสัดส่วนกลับพบว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นเดียง 1.1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ความคิดเห็น

comments

About