เด็ก 263 ล้านคนทั่วโลกต้องออกจากโรงเรียนเพราะผลพวงความยากจน-ความขัดแย้ง

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เตือนในวันเสาร์ (16 กรกฎาคม) โดยระบุมีเด็กและเยาวชนราว 263 ล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนเทียบได้กับ 1 ใน 4 ของประชากรในทวีปยุโรป ต้องออกจากโรงเรียนและหันหลังให้กับระบบการศึกษากลางคันเพราะผลพวงจากปัญหาความยากจน การแบ่งแยก และปัญหาความรุนแรง

รายงานฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เผยข้อมูลอันน่าตกใจที่ระบุว่า มีเด็กและเยาวชนราว 263 ล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนเทียบได้กับ 1 ใน 4 ของประชากรในทวีปยุโรปเวลานี้ต้องออกจากโรงเรียนและหันหลังให้กับระบบการศึกษา เพราะผลพวงจากปัญหาความยากจน การแบ่งแยก และความรุนแรง

ข้อมูลจากรายงานขององค์การยูเนสโกล่าสุดระบุว่า ในจำนวนเด็กและเยาวชนราว 263 ล้านคนทั่วโลกที่มีอันต้องโบกมืออำลาโรงเรียนไปนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ช่วงอายุ 6-11 ขวบ) ราว 61 ล้านคน, เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงอายุ 12-14 ปี) ราว 60 ล้านคน และเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงอายุ 15-17 ปี) สูงถึงราว 142 ล้านคน

ด้านนางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกออกมาเปิดเผยว่า กลุ่มประเทศแอฟริกาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (sub-Saharan Africa) ถือเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนของเด็กที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนต่ำเตี้ยน้อยที่สุดในโลก กล่าวคือ จะมีเด็กต้องออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาสูงเกินกว่า 1 ใน 5 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น อัตราส่วนของเด็กที่ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาของพวกเขามีสูงถึง “60 เปอร์เซ็นต์”

ความคิดเห็น

comments