เลขาฯ ศอ.บต.ส่งฮุจญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ บินตรงจากสนามบินนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2559 พร้อมนี้อำนวยพร และขอให้ทำหน้าที่มุสลิมไทยที่ดีงาม และเป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก

วันพฤหัสบดี (4 สิงหาคม) thainews รายงานว่านายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก นภดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พันตำรวจเอก จักรพร แท่นทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประธานสมาพันธ์อิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานคณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา การไปประกอบพิธีฮัจย์นอกจากจะเป็นการไปประกอบศาสนกิจที่ได้ถูกกำหนดไว้ในหลักการของศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักและศึกษาเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมาก พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พยายามแสดงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงาม นั่นคือการรักศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสันติ เป็นต้น ที่สำคัญเปรียบเสมือนผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลก พร้อมนี้ขออำนวยพรให้พี่น้องมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จงอิ่มเอิบกับผลบุญ มีความสุขตลอดการเดินทางและช่วงปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย และเดินทางกลับสู่มาตุภูมิด้วยความภาคภูมิใจ

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจย์เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ซึ่งกำหนดกลุ่มมุสลิมที่มีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ดังนั้นในเทศกาลฮัจย์ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ ประมาณ 3 ล้านคน และในปีนี้ (2559) มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วย 9,602 คน สำหรับเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2559 หรือปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 จะเริ่มขึ้นในวันนี้ (4 ส.ค. 59) ซึ่งมีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เดินทางผ่านท่าอากาศยานต่างๆ 4 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส ทั้งนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมุ่งหวังให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมทุกคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างสะดวกสบาย ที่สำคัญ คือ ได้ปฏิบัติศาสกิจได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนา สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จะมีผู้แสวงบุญเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย 4 เที่ยวบิน รวม 1,147 คน เที่ยวบินแรก ออกเดินทาง เวลา 11.50 น. และเที่ยวบินที่ 2 ออกเดินทาง เวลา 15.50 น. ส่วนวันศุกร์ (5 ส.ค. 59) เที่ยวบินที่ 3 ออกเดินทาง เวลา 11.50 น. และเที่ยวบินที่ 4 ออกเดินทาง เวลา 15.50 น.

ความคิดเห็น

comments