ไอแบงก์ยกระดับ อพาร์ทเม้นท์มุสลิม

IBank..จัดสัมมนาอบรมเสริมความรู้ด้านธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้แก่ผู้ประกอบการมุสลิมกับ“ไอแบงก์..ยกระดับอพาร์ทเมนท์มุสลิม” ครั้งที่ 1

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาอบรมความรู้ด้านธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้แก่ผู้ประกอบการมุสลิม “ไอแบงก์ยกระดับ อพาร์ทเม้นท์มุสลิม ” ครั้งที่ 1 โดยมี นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการไอแบงก์ และผู้บริหารธนาคาร ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ ซึ่งภายในงานสัมมนาเริ่มด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน เพื่อประกาศพระดำรัสอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าแก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบ 100 ท่าน โดย อ.มูฮัมมัดชุกรี่ บัลบาห์ ประธานสถาบันอัลกุรอ่านประเทศไทย ตลอดจนวิทยากรมืออาชีพในด้านต่างๆ ได้ให้ความรู้อย่างบูรณาการร่วมกัน เช่น การตลาดออนไลน์ การรจัดระบบบัญชี การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ไม่ให้บานปลาย การส่งเสริมการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์ รวมถึงผู้บริหารธนาคาร ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอพาร์ทเม้นท์มุสลิมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

ซึ่งวิทยากรมืออาชีพด้านต่างๆ ประกอบด้วย
1 อาจารย์กิตตินันท์ อุ้ยวงศ์ไพศาล (อ.โต๊ด ตลาดดอดคอม) Shopping Mall Business Manager TARAD.COM ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “บูสท์ห้องพักให้เต็ม ด้วย Online Marketing”
2. อาจารย์นคร อังศุภัทร์ บจก. โอว์นโฮมโซลูชั่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมโอว์น โฮม บี-อินโนเวชั่น ซอฟแวร์บริหารอพาร์ทเมนท์มาตรฐานที่รองรับการเช่าทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายชั่วโมง สามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบสรุปการชำระ สรุปรายได้แบบ Real Time ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “บัญชีเป็นระบบ จบปัญหารั่วไหล ธุรกิจก้าวไกล”
3. ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ (อ.เชี่ยว ชอบช่วย) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การลงทุนอพาร์ทเม้นท์ ไม่บานอย่างไร ให้อยู่รอดและคืนทุนไวในยุค AEC และการปรับปรุงอพาร์ทเม้นท์เก่าให้แข่งขันได้กับอพาร์ทเม้นท์ใหม่”
4. ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นำเสนอ “โครงการสินเชื่อ ibank SMEs ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มุสลิม”
และการกล่าวขอบคุณ ปิดท้ายการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โดย นายสติ ศังขวณิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย 2 ณ โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments