Headlines

โซมาเลีย 40% อดอยากหนัก จากภาพวะภัยแล้ง-สงคราม

ราว 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโซมาเลียในเวลานี้กำลังต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารอย่างเร่งด่วน จากผลพวงของภาวะภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปกติและปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ

ข้อมูลล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุ ประชากรโซมาเลียราว 5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ กำลังต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารอย่างเร่งด่วนจากนานาชาติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ก่อนหน้านี้จำนวนประชากรชาวโซมาเลียที่ประสบวิกฤตด้านอาหารอยู่แต่เดิมมีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.1 ล้านคน แต่ผลพวงของภาวะภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปกติและปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามในความรุนแรงที่เป็นผลจากผลพวงของสงครามที่สหรัฐอเมริกา และสหประชาชาติเข้ามาพยายามจัดตั้งรัฐบาลที่ตนเองต้องการขึ้นมาบริหารประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายย่ำแย่ลง จนจำนวนผู้คนที่ประสบปัญหานี้เพิ่มขึ้นแตะระดับ 5 ล้านคนในขณะนี้

ที่ผ่านมาสหประชาชาติเคยออกรายงานระบุว่า ความรุนแรงที่ยังยืดเยื้อและความแห้งแล้ง ทำให้โซมาเลียเผชิญกับวิกฤตมนุษยธรรมเลวร้ายที่สุดในรอบ 18 ปี นับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นเมื่อราว 20 ปีก่อน

รายงานการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและโภชนาการในโซมาเลียของสหประชาชาติเผยว่า เด็กทุก 1 ใน 5 คนในโซมาเลียจะประสบภาวะขาดสารอาหาร ท่ามกลางสงครามที่บานปลายมากยิ่งขึ้นในดินแดนแอฟริกาตะวันออกแห่งนี้

รายงานระบุว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ในภาคใต้และภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกันอย่างดุเดือดโดยที่มีประชาชนราว 75 เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมดต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่กลับยังเข้าไม่ถึงการให้ความช่วยเหลือใดๆ

ความคิดเห็น

comments