กษัตริย์ซาอุฯ ส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย

มติชนรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ (16 ตุลาคม) สำนักข่าวซาอุดี (SPA) และหนังสือพิมพ์ อัล ริยาดของซาอุดีอาระเบีย รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัลสอุด และพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูงอีก 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้าชายมูฮัมหมัด บิน นาเยฟ บิน อับดุลอาซีซ อัลสอุด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัลสอุด รองมกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สรุปความได้ว่า

“ข้าพเจ้ารับทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลซาอุดีอาระบียและประชาชน ขอแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระบรมวงศานุวงค์และรัฐบาลไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่อการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้”

ความคิดเห็น

comments