ปภ.ยะลา สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา

ปภ.ยะลา สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน 3 อำเภอ ยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

นายกาส เสนโต๊ะเย็บ ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 เนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 2 อำเภอ 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 22 ครัวเรือน 70 คน อพยพ 10 ครัวเรือน 40 คน และถนน 1 สาย คือ อำเภอเมืองยะลา (1) ตำบลสะเตงนอก หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 10 หมู่ที่ 3 อพยพ จำนวน 5 ครัวเรือน 20 คน ไปยังศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 อพยพ จำนวน 5 ครัวเรือน 20 คน ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติตลาดสด ตำบลยุโป หมู่ที่ 4 ถนนสาย 418 น้ำเอ่อล้นท่วมถนนทางหลวง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ตำบลท่าสาป หมู่ที่ 1 น้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร 6 หลังคาเรือน อำเภอรามัน (1) ตำบลโกตาบารู หมู่ที่ 2 น้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร (2) ตำบลบาโงย หมู่ที่ 3 น้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร อำเภอบันนังสตา หมู่ที่ 2 , 3 , 6 (1) หมู่ที่ 2 , 3 น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนราษฎร (2) หมู่ที่ 6 น้ำเอ่อล้นและมีดินสไลด์ทับเส้นทางและบ้านเรือนราษฎร

ส่วนการให้ความช่วยเหลือนั้น นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลสะเตงนอก แจกข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้ราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 200 ชุด และมอบกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนราษฎร จำนวน 200 ถุง พร้อมนำรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) เพื่อเปิดทางระบายน้ำ แขวงทางหลวงยะลา นำรถแบคโฮเพื่อเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 418 และติดตั้งป้ายเตือน และทุบเกาะกลางถนนเพื่อเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 409 และระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลท่าสาปได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากบ้านเรือนราษฎร หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 6 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอรามัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมทั้งหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้ว

ขณะที่ แนวโน้มสถานการณ์ยังมีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่ และมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

comments