Headlines

ทหารพรานเร่งช่วยชาวรามัน หลังน้ำป่าหลากท่วม 3 หมู่บ้าน

ทหารเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขณะที่ แม่ทัพภาค 4 สั่งเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ถุงยังชีพ และอพยพประชาชน หากพบน้ำท่วมสูง

วันอังคาร (3 มกราคม) เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมีพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลาก จำนวนกว่า 50 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านกำปงบาโง จำนวน 45 ครัวเรือน บ้านบูเกะซืองอ จำนวน 12 ครัวเรือน และบ้านปายอแง จำนวน 12 ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำศรีสาคร เป็นพื้นที่ต่ำ น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยนำเรือท้องแบนออกไปแจกจ่ายถุงยังชีพพระราชทานในการขั้นต้น พร้อมทั้งยังได้จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าให้บริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ พื้นที่ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ยังต้องการความช่วยเหลือด้านเรือยาง หรือเรือท้องแบนจำนวนมาก เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน เนื่องจากระดับน้ำระหว่างทางเข้า-ออก จากหมู่บ้านมีปริมาณน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร ประกอบกับเส้นทางบางช่วงมีเป็นพื้นที่ทางน้ำผ่านมีกระแสน้ำไหลค่อนข้างแรง นอกจากนี้ ยังมีความต้องการด้านเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่มจำนวนมาก เนื่องจากระยะทางเข้า-ออก หมู่บ้านค่อนข้างไกล หากมีผู้สนใจบริจาคสิ่งของดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่นายชะลอ และยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 09-3779-5330

ความคิดเห็น

comments